การตัดสินใจ

วันที่ 24 มีนาคม 2552 เป็นวันที่ 9 ของการฝึกอบรมฯ … วันนี้เรียนเรื่อง “การตัดสินใจ (Decision Making)” ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร … ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ที่จริงแล้วเป็นศาสตร์ที่มีกระบวนการเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว … เป็นการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลแบบวิทยาศาสตร์ และต้องไม่ลำเีอียง (bias)

กระบวนการแก้ปัญหา ก่อนอื่นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา แยกให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเป็น และอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา จากนั้นเป็นการตัดสินใจ “เลือก” (Choose) ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ใช้ข้อมูลทางสถิติ ใช้ทฤษฎี โดยการสร้างตัวแบบตารางการตัดสินใจ (Decision Table) และแขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) ใช้เหตุและผล ใช้ประสบการณ์ (ชีวิต) และหากต้องตัดสินใจภายใต้สภาวะไม่แน่นอน แถมยังเร่งด่วนฉุกเฉินอีกด้วย อันนี้จำเป็นต้องใช้สติ คุมสติให้อยู่

การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะนำไปสู่ภาวะใหม่ๆ และผลใหม่ๆ เสมอ การตัดสินใจที่ดีต้องเกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพและทันเวลา และมีขั้นตอนการตัดสินใจแบบ Plan-Do-Check-Act ดังนี้

  1. ตระหนักในปัญหา (Aware) หรือที่วิทยากรใช้ศัพท์ว่า รู้จัก “แยแส” กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่ปัญหาจะเกิด
  2. กำหนดและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  3. แสวงหาทางเลือก
  4. ประเมินทางเลือก
  5. ตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุด
  6. นำทางเลือกไปปฏิบัติ
  7. ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งหัวใจหลักคือ การสื่อสารองค์กร ต้องสามารถอธิบายให้คนในองค์กรเข้าใจได้ว่า ทำไมเราจึงตัดสินใจเ่ช่นนั้น (บนพื้นฐานของข้อมูล) และรับฟัง feedback เพื่อตรวจสอบผลของการตัดสินใจ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s