กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20 พฤษภาคม 2552

ข่าวดี ! กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นแล้ว …..

ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหลาย ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและออกจาก กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) รวมทั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจำเงินรายได้ ….

ขณะนี้มีที่เก็บออมเงินไว้ยามแก่เฒ่าแล้ว … นั่นก็คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียน และมีข้อบังคับออกมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา

หลักการคือ สมาชิกจ่ายเงินสะสม เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน (โดยหักจากเงินเดือน) และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจะจ่ายเงินสมทบ ให้อีกในอัตราร้อยละ 3

หาอ่านรายละเอียดได้จาก http://intranet.mahidol/autonomy

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s