รูปแบบการวิจัย (Research Design)

7 ส.ค. 52

ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 52 นี้ … แต่ทำไม่เป็น เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (เลยแม้แต่น้อย) … ทั้งชีวิตทำงานอยู่กับผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร สงสัยชีวิตที่เหลือ คงต้องเริ่มศึกษาวิธีการทำวิจัยเสียบ้างแล้วล่ะ จะได้หัดคิดอะไรเป็นระบบกับเขาเสียบ้าง

ว่าแล้วก็เรียนลัดทางอินเทอร์เน็ต ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ทิ้ง sheet และ powerpoint ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นนะคะ

รูปแบบการวิจัย (Research Design) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research) มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง (Exposure) หรือสิ่งแทรกแซง (Intervention)
 2. การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) ใช้การเฝ้าสังเกต ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง

การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) ไม่มีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ
 2. การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) มีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies)
 2. การวิจัยเชิงพรรณนาระยะยาว (Longitudinal Descriptive Studies)

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) มี 3 แบบ คือ

 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Analytic Studies)
 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (Prospective Analytic Studies / Cohort Studies)
 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง จากผลไปหาเหตุ (Retrospective Analytic Studies / Case-control)
 • กล่าวกันว่า ผู้ที่แก้ปัญหาโจทย์วิจัยเก่ง จะต้องเข้าใจในอริยสัจ 4 เป็นอย่างดี คือ ทุกข์ (เข้าใจตัวปัญหา) – สมุทัย (ศึกษาต้นเหตุแห่งปัญหา) – นิโรธ (กำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา) – มรรค (ดำเนินการแก้ปัญหา ตามแนวทางที่เลือกไว้) … เราไม่ได้เรื่องทั้งคู่ ทำไงดี …

  3 thoughts on “รูปแบบการวิจัย (Research Design)

  1. ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่คะ ได้การบ้านมา1โจทย์พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องงานวิจัยเท่าไหร่ อยากฝากโจทย์ไว้ช่วยหาคำตอบให้หน่อยคะ ในการออกแบบการวิจัย ( Research Design) ผู้วิจัยจะต้องออกแบบในเรื่อใดบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  2. การออกแบบงานวิจัย ต้องออกแบบในเรื่องของหัวข้อวิจัย อะไร ที่ไหน อย่างไร ที่มาของปัญหา วัตุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบสอบถาม เพื่อหาค่า เหตุผล มาเปรียบเทียบ เป็นต้น..

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Connecting to %s