รูปแบบการวิจัย (Research Design)

7 ส.ค. 52

ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 52 นี้ … แต่ทำไม่เป็น เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (เลยแม้แต่น้อย) … ทั้งชีวิตทำงานอยู่กับผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร สงสัยชีวิตที่เหลือ คงต้องเริ่มศึกษาวิธีการทำวิจัยเสียบ้างแล้วล่ะ จะได้หัดคิดอะไรเป็นระบบกับเขาเสียบ้าง

ว่าแล้วก็เรียนลัดทางอินเทอร์เน็ต ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ทิ้ง sheet และ powerpoint ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นนะคะ

รูปแบบการวิจัย (Research Design) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research) มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง (Exposure) หรือสิ่งแทรกแซง (Intervention)
 2. การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) ใช้การเฝ้าสังเกต ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง

การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) ไม่มีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ
 2. การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) มีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) มี 2 แบบ คือ

 1. การวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies)
 2. การวิจัยเชิงพรรณนาระยะยาว (Longitudinal Descriptive Studies)

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) มี 3 แบบ คือ

 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Analytic Studies)
 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (Prospective Analytic Studies / Cohort Studies)
 • การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง จากผลไปหาเหตุ (Retrospective Analytic Studies / Case-control)
 • กล่าวกันว่า ผู้ที่แก้ปัญหาโจทย์วิจัยเก่ง จะต้องเข้าใจในอริยสัจ 4 เป็นอย่างดี คือ ทุกข์ (เข้าใจตัวปัญหา) – สมุทัย (ศึกษาต้นเหตุแห่งปัญหา) – นิโรธ (กำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา) – มรรค (ดำเนินการแก้ปัญหา ตามแนวทางที่เลือกไว้) … เราไม่ได้เรื่องทั้งคู่ ทำไงดี …

  โฆษณา

  3 thoughts on “รูปแบบการวิจัย (Research Design)

  1. การออกแบบงานวิจัย ต้องออกแบบในเรื่องของหัวข้อวิจัย อะไร ที่ไหน อย่างไร ที่มาของปัญหา วัตุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบสอบถาม เพื่อหาค่า เหตุผล มาเปรียบเทียบ เป็นต้น..

  2. ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่คะ ได้การบ้านมา1โจทย์พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องงานวิจัยเท่าไหร่ อยากฝากโจทย์ไว้ช่วยหาคำตอบให้หน่อยคะ ในการออกแบบการวิจัย ( Research Design) ผู้วิจัยจะต้องออกแบบในเรื่อใดบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Connecting to %s