การประชุม CoPs มหาวิทยาลัยมหิดล

27-28 ส.ค. 52

ไปเข้าร่วมประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs : การพัฒนาเครือข่ายภายใน” จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ร.ร. รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี มีตัวแทนจากคณะ สถาบันต่างๆเข้าร่วมประมาณ 60 กว่าคน

เก็บตกเกร็ดความรู้ หรือข้อมูลบางอย่างที่ประทับใจ เอาไว้ในบล็อกนี้ … กันลืมค่ะ

 • มหาวิทยาลัยมหิดล เน้น Learning (เรียนรู้) มากกว่า Training (ฝึกอบรม) ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงใช้การเสวนาแบบไม่มีกรอบ แม้จะมีวิทยากรมาบรรยาย แต่ให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้ และมีส่วนร่วม และเห็นว่า CoPs หรือกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย
 • ได้ฟังบรรยาย จาก ผศ. เอี่ยม ทองดี จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย เป็น Story Telling ชั้นเยี่ยมระดับบรมครูเลยทีเดียว อาจารย์เล่าเรื่อง (โดยไม่ต้องใช้ powerpoint) พูดให้ฟังถึงการเปลี่ยนพลังปัจเจก ให้เป็นพลังของกลุ่ม จนสามารถสร้างเป็นกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ได้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ กับนักวิจัย ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ถนัดการเรียนการสอน กับกลุ่มผู้ที่ถนัดการทำวิจัย เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ไปสู่เด็กรุ่นหลัง เป็นการรวมพลังความคิด และเพิ่มอำนาจการต่อรองในการขอทุนวิจัย จนทำให้เงินทุนวิจัยของสถาบัน ซึ่งเดิมมีแค่ปีละ 5 ล้าน กลายมาเป็นปีละ 30 ล้านบาทได้
 • จากนั้น ได้ขยาย CoP จากภายในสถาบัน ออกมาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย จนไปถึงระดับชุมชน อาจารย์เล่าให้ฟังว่า จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่มากที่สุดในประเทศไทย เช่น ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร … แต่ชาวบ้านถามว่า มหาวิทยาลัยเหล่านั้น ทำอะไรให้ชุมชนบ้าง มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก แล้วชุมชนจะได้อะไร ฯลฯ นอกจากนั้น มีหลายหน่วยงานที่พากันไปเก็บข้อมูล หรือทำวิจัยในชุมชน แบบต่างคนต่างไป พวกใครพวกมัน บางครั้งก็มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยซ้ำไป แต่ไม่ Co กัน สร้างความงงให้ชุมชน …
 • ต่อมาจึงเกิดการรวมตัวกันของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ชวนกันมาพบปะพูดคุยกันที่เรือนไทย ศาลายา เป็น CoP เพื่อให้เกิดพลัง สร้างโจทย์วิจัยในการแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง เช่น การแก้ปัญหากองขยะ กทม. ที่อยู่ใกล้กับ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น ต่อมาก็สามารถแตกขยาย มีกลุ่มวิจัยจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ สถาบันกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เขตอนุรักษ์พันธุสัตว์ป่าของกรมป่าไม้ เป็นต้น
 • ที่ประทับใจมาก คือ อาจารย์เอี่ยมบอกว่า นึกไว้ตลอดเวลาว่า ตนเองเป็นลูกสมเด็จพระราชบิดา จึงมีพลังทำงานแบบทุ่มสุดตัว ปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา ทำดีแค่ไหน บางคนก็มองไม่ดีอยู่ดี
 • เมื่อจบการบรรยายแล้ว อาจารย์สมเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ จึงสรุปว่า อาจารย์เอี่ยม ที่แท้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างยิ่ง คือ M-Mastery เป็นนายแห่งตน A-Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น H-Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I-Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม D-Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ O-Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ L-Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

นอกจากนั้น ตลอดการสัมมนาทั้ง 2 วัน มีอาจารย์สัญชัย จากคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นระยะๆ ให้แนวคิดผ่านการเล่นเกมสนุกๆ เพื่อให้มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม (เสียบ้าง) มีหลายเกมที่ยังงงไม่หาย เช่น

squares

มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในภาพนี้ จำนวนเท่าใด ? (เฉลย … คำตอบคือ 30 ค่ะ)

ให้นึกตัวเลขอะไรก็ได้ (ตั้งแต่เลข 1 จนถึง infinity) เอาไว้ในใจ จากนั้นให้

 • คูณด้วย 2
 • บวกด้วย 5
 • บวกด้วย 12
 • ลบด้วย 3
 • หารด้วย 2
 • ลบด้วย ตัวเลขที่เรานึกไว้ในใจ

คำตอบที่ได้ จะเหมือนกันหมด คือ 7 (ไม่เชื่อก็ลองดูสิคะ) …

โฆษณา

One thought on “การประชุม CoPs มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ขอบคุณค่ะที่สรุปการสัมมนาไว้ ขออนุญาตเอาข้อมูลไปประกอบทำรายงานบ้างนะคะ ไปมาเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้สรุปเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s