แนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network

11 ธันวาคม 2552

ได้มีโอกาสตามท่านคณบดี ไปเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหิดลพญาไท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ/สถาบันต่างๆ ในเขตพญาไท อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักคอมพิวเตอร์เดิม) สถาบันนวัตกรรม ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และวิทยาลัยการจัดการ คราวนี้คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ได้มีโอกาสเสนอแนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network ให้แก่ที่ประชุม และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี และคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และขอให้ไปดำเนินการและรายงานผลในที่ประชุมอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์

มีแนวร่วมในเรื่องนี้ เนื่องจากเคยเล่นมาก่อน 2 คน คืออาจารย์ระพี จากคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สุรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชฯ

ที่จริงเครือข่ายนี้ มีเว็บไซต์อยู่แล้วใน Intranet ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์จัดทำให้ และ ศ.ดร. วชิระ จากรามาฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อ เว็บไซต์อยู่ที่ http://intranet.phyathai.mahidol
แต่ Social Network นี้จะเป็นตัวเสริม โดยใช้ Facebook และ Twitter เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมมากขึ้น อาจเขียนโครงการจัดการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่เป็น admin สำหรับ Mahidol-Phayathai Social Network Fan Page และคอย Tweet ข่าว

หลังการฝึกอบรมในเดือนมกราคมแล้ว Social Network นี้น่าเปิดตัวบนเน็ตได้ ตอนนี้คณะ ICT กำลังออกแบบ logo ของเครือข่าย ถ้าเสร็จแล้วจะไปขอมาใช้บน Facebook, Twitter นี้ด้วย งานช้างแบบนี้ คงต้องอาศัยความร่วมมือจากเซียน Facebook,Twitter ชาว MU หลายคนเลยทีเดียว ใครรู้ตัวว่ามีประสบการณ์ก็เตรียมพร้อมไว้นะ จะต้องขอแรงกันหน่อยล่ะ !!

2 thoughts on “แนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s