แนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network

11 ธันวาคม 2552

ได้มีโอกาสตามท่านคณบดี ไปเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหิดลพญาไท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ/สถาบันต่างๆ ในเขตพญาไท อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักคอมพิวเตอร์เดิม) สถาบันนวัตกรรม ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และวิทยาลัยการจัดการ คราวนี้คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ได้มีโอกาสเสนอแนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network ให้แก่ที่ประชุม และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี และคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และขอให้ไปดำเนินการและรายงานผลในที่ประชุมอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์

มีแนวร่วมในเรื่องนี้ เนื่องจากเคยเล่นมาก่อน 2 คน คืออาจารย์ระพี จากคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สุรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชฯ

ที่จริงเครือข่ายนี้ มีเว็บไซต์อยู่แล้วใน Intranet ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์จัดทำให้ และ ศ.ดร. วชิระ จากรามาฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อ เว็บไซต์อยู่ที่ http://intranet.phyathai.mahidol
แต่ Social Network นี้จะเป็นตัวเสริม โดยใช้ Facebook และ Twitter เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมมากขึ้น อาจเขียนโครงการจัดการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่เป็น admin สำหรับ Mahidol-Phayathai Social Network Fan Page และคอย Tweet ข่าว

หลังการฝึกอบรมในเดือนมกราคมแล้ว Social Network นี้น่าเปิดตัวบนเน็ตได้ ตอนนี้คณะ ICT กำลังออกแบบ logo ของเครือข่าย ถ้าเสร็จแล้วจะไปขอมาใช้บน Facebook, Twitter นี้ด้วย งานช้างแบบนี้ คงต้องอาศัยความร่วมมือจากเซียน Facebook,Twitter ชาว MU หลายคนเลยทีเดียว ใครรู้ตัวว่ามีประสบการณ์ก็เตรียมพร้อมไว้นะ จะต้องขอแรงกันหน่อยล่ะ !!

โฆษณา

2 thoughts on “แนวความคิดเรื่อง Mahidol-Phayathai Social Network

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s