กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์

7 เมษายน 2553 เช้านี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 22 ท่าน มาเยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช .. เรารับรองที่ห้องประชุม อาคารใหม่ อาคารสตางค์ มงคลสุข (ชื่อเหมือนห้องสมุดเราเลยแฮะ) หลังจากแนะนำตัวให้รู้จักกัน และคณบดีได้นำเสนอ slide presentation แนะนำคณะฯ แล้ว ก็จะมีการแบ่งสายเดินชมภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ

กลุ่มที่มาเยือนห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข+ภาควิชาชีวเคมี มี 4 ท่าน คือ ท่าน ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (นักกฎหมายมหาชนชื่อดังระดับประเทศ) รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ และ ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ทางห้องสมุดได้เตรียมบอร์ดโปสเตอร์ (ที่ทำเสร็จร้อนๆ ) 16 บอร์ด ไว้ต้อนรับ แถมด้วยอภินันทนาการสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ นั่นคือ หนังสือ “ธรรมะทวิพากย์ / Dhamma Bilingualized” ของพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และท่าน รศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในบทที่ 3.7 ได้กล่าวถึงความหมายของ “ปัญญาของแผ่นดิน” ปณิธานใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านอาจารย์สมศีลได้กรุณาเขียนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปีที่แล้ว และตีพิมพ์ไว้ในเล่มนี้ด้วย

ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น … ในห้องประชุมที่อาคารสตางค์ มงคลสุข มี comments ดีๆ หลายประการที่กรรมการสภาฯได้ให้ไว้แก่คณะวิทยาศาสตร์ด้วย (เอาเฉพาะที่เราชอบก็แล้วกันนะ) ได้แก่ เรื่อง Translational Research คณะวิทยาศาสตร์ควรจะนึกถึงการเอางานวิจัยธรรมดาๆ ไม่ใช่ high end ไปใช้กับชุมชนหรือสังคมโดยคำนึงถึงความพอเพียงด้วย นอกเหนือจากความพยายามที่จะเปลี่ยนผลงานวิจัยให้กลายเป็น product หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (IP) แต่อย่างเดียว … การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้สังคมรับรู้ หรือมี Social Impact เป้าหมายไม่ควรเพียงแค่สร้างชื่อเสียง แต่เป็นการสร้างโอกาสในการทำงานของเราให้ดีขึ้น มี partner เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันให้แก่สังคม … คนของคณะวิทยาศาสตร์มี individualism สูง เนื่องจากเราสนับสนุนให้ลงลึก เป็นตัวของตัวเอง และมี creativity เยอะ แต่ข้อเสียคือขาดความเป็น family ควรสร้าง solidality, community เพิ่มพลังเชื่อมโยงช่วยบ้านเมือง ใครได้รับรางวัลดีเด่นก็ควรจะยกย่องความสำเร็จ มากกว่าเพียงแค่มอบช่อดอกไม้ให้ ก็แล้วกัน แต่ควรตีความว่าเขาเก่งอย่างไร เชิญมาพูดให้คนอื่นฟัง สนับสนุนให้เขาทำงานให้แก่บ้านเมืองในระดับที่สูงขึ้นให้ยิ่งๆขึ้นไปอีก ส่งเสริมให้เขาเติบโต (ซึ่งจะทำได้เพราะเขาเก่งอยู่แล้ว) นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์ควรคำนึงถึงพลังของ “สภาอาจารย์” และ “สมาคมศิษย์เก่า” ให้มากขึ้นกว่านี้

Advertisements

One thought on “กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s