ทบทวนหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 เพื่อเตรียมประชุมครั้งต่อไป เห็นว่ามีบางประเด็นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เลยเอามา post .. โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ซึ่งกำลังจะปรับปรุงใหม่ สรุปว่า

  • ถ้าจะเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น ต้องเป็นวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรองมี ซึ่งอาจประเมินโดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) ก็ได้
  • ส่วนกรณีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอด้วยตนเอง และเป็นการประชุมที่มีการจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ซึ่งมีนักวิชาการกลั่นกรอง
  • ผลงานดังกล่าว นักศึกษาจะเป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งร่วมก็ได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก บทความต้องเป็นบทความวิจัย (research article) และต้องตีพิมพ์ใน international peer-reviewed journal เท่านั้น นักศึกษาต้องเป็นผู้แต่งชื่อแรก หรือหากเป็นชื่อรองก็จะต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานเท่ากับ หรือไม่น้อยกว่าผู้แต่งที่เป็นชื่อแรก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s