บทความวิจัยในสาขา LIS จำนวน 32 เรื่องที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

บทความวิจัยในสาขา Library and Information Science จำนวน 32 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (ศึกษาในช่วงปี 1994-2004)

 1. Barry, C. L. (1994). User-defined relevance criteria: An exploratory study. Journal of the American Society for Information Science, 45, 149–159.
 2. Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. Online Review, 13, 407–424.
 3. Belkin,N. J., Oddy, R.N., & Brooks, H.M. (1982). Ask for information retrieval.1: Background and theory. Journal of Documentation, 38, 61–71.
 4. Borgman, C. L. (1986). Why are online catalogs hard to use: Lessons learned from information-retrieval studies. Journal of the American Society for Information Science, 37, 387–400.
 5. Buckland, M.K. (1991). Information as thing. Journal of the Americal Society of Information Science, 42, 351–360.
 6. Dervin, B., & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology, 21, 3–33.
 7. Ellis, D. (1989). A behavioural approach to information retrieval system design. Journal of Documentation, 45, 171–212.
 8. Ellis, D., Cox, D. & Hall, K. (1993). A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. Journal of Documentation, 49, 356–369.
 9. Fidel, R., Davies, R. K., Douglass, M. H., Holder, J. K., Hopkins, C. J., Kushner, E. J.…Toney, C.D. (1999). A visit to the information mall: Web searching behavior of high school students. Journal of the American Society for Information Science, 50, 24–37
 10. Harter, S. P. (1992). Psychological relevance and information science. Journal of the American Society for Information Science, 43, 602–615.
 11. Hjorland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain analysis. Journal of the American Society for Information Science, 46, 400–25.
 12. Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: Elements of a cognitive IR theory, Journal of Documentation, 52, 3–50.
 13. Ingwersen, P. (1998). The calculation of Web impact factors. Journal of Documentation, 54, 236–243.
 14. Jansen, B. J., Spink, A., & Saracevic, T. (2000). Real life, real users, and real needs: A study and analysis of user queries on the Web. Information Processing & Management, 36, 207–227.
 15. Kuhlthau, C. C. (1988). Developing a model of the library search process: Cognitive and affective aspects. RQ, 28, 232–242.
 16. Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: Information seeking from the users perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42, 361–371.
 17. Kuhlthau, C. C. (1993). A principle of uncertainty for informationseeking. Journal of Documentation, 49, 339–355.
 18. Larson, R. R. (1991). The decline of subject searching: Long-term trends and patterns of index use in an online catalog. Journal of the American Society for Information Science, 42, 197–215.
 19. Lawrence, S. & Giles C.L. (1999). Accessibility of information on the Web. Nature, 400, 107–109.
 20. Leckie, G. J., Pettigrew, K. E., & Sylvain, C. (1996). Modeling the information seeking of professionals: A general model derived from research on engineers, health care professionals, and lawyers. Library Quarterly, 66(2), 161–93.
 21. MacRoberts, M. H., & MacRoberts, B. R. (1989). Problems of citation analysis: A critical review. Journal of the American Society for Information Science, 40, 342–349.
 22. Marchionini, G. (1989). Information-seeking strategies of novices using a full-text electronic encyclopedia. Journal of the American Society for Information Science, 40, 54–66.
 23. Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College & Research Libraries, 47, 160–165.
 24. Orr, R. H. (1973). Measuring the goodness of library services: General framework for considering quantitative measures. Journal of Documentation, 29, 315–332.
 25. Saracevic, T. (1975). Relevance: Review of and a framework for thinking on notion in information-science. Journal of the American Society for Information Science, 26, 321–43.
 26. Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of way of life. Library & Information Science Research, 17, 259–294.
 27. Solomon, P. (1993). Children’s information-retrieval behavior: A case analysis of an OPAC. Journal of the American Society for Information Science, 44, 245–264.
 28. Star, S.L., & Griesemer, J.R. (1989). Institutional ecology, translations and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. Social Studies of Science, 19, 387–420.
 29. Stone, S. (1982). Humanities scholars: Information needs and uses. Journal of Documentation, 38, 292–313.
 30. Taylor, R. S. (1968). Question negotiation and information seeking in libraries. College & Research Libraries, 29, 178–94.
 31. Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 37, 3–15.
 32. Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 55, 249–270.

อ้างอิง:
Blessinger, Kelly and Hrycaj Paul. (2010). “Highly cited articles in library and information science: An analysis of content and authorship trends”. Library & Information Science Research 32: 156–162.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s