แนวโน้มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21

แนวทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program ประกาศโดย สภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), American Association for the Advancement of Science (AAAS) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 มีใจความดังนี้

“Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology”

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd-report-2010.pdf

  • From smartphones to eBook readers to game consoles to personal computers;
  • from corporate datacenters to cloud services to scientific supercomputers;
  • from digital photography and photo editing, to MP3 music players, to streaming media, to GPS navigation;
  • from robot vacuum cleaners in the home, to adaptive cruise control in cars and the real-time control systems in hybrid vehicles, to robot vehicles on and above the battlefield;
  • from the Internet and the World Wide Web to email, search engines, eCommerce, and social networks;
  • from medical imaging, to computer-assisted surgery, to the large-scale
    data analysis that is enabling evidence-based healthcare and the new biology;
  • from spreadsheets and word processing to revolutions in inventory control, supply chain, and logistics;
  • from the automatic bar-coding of hand-addressed first class mail, to remarkably effective natural language translation, to rapidly improving speech recognition

– our world today relies to an astonishing degree on systems,
tools, and services that belong to a vast and still growing domain known as Networking and Information Technology (NIT).

Advertisements

One thought on “แนวโน้มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s