งานวิจัยเกี่ยวกับ Human-computer interaction (HCI)

วันนี้อ่านงานวิจัย (ที่อาจารย์ให้มา) เรื่อง Studying user strategies and characteristics for developing web search interfaces ของคุณ Anne Aula นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Tampere ประเทศฟินแลนด์ เมื่อปี 2005 (ปัจจุบัน ทำงานเป็นนักวิจัยของ Google Research) ได้ประเด็นความรู้หลายอย่าง เลยอยากจะเขียนบันทึกเอาไว้ (กันลืม)

 • งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ใช้ web search engines ในการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเอง (แทนการใช้บริการบรรณารักษ์ตอบคำถามช่วยค้นคว้าที่ห้องสมุด) จัดเป็นงานวิจัยทางด้าน Human-computer interaction (HCI) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลการวิจัยมาใช้ ในการออกแบบ user interface ให้เหมาะสมต่อไป
 • งานวิจัยทำนองนี้ จะต้องใช้ความรู้หลายด้านประกอบกัน เช่น HCI, สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แนวคิด โมเดล และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้าน Information retrieval (IR), Interactive information retrieval (IIR) และ Information seeking (IS) ได้แก่
  1. Classical model of information retrieval (IR) ของ Rijsbergen (1979)
  2. Berry-picking model ของ Bates (1989)
  3. Cognitive model of information searching ของ Sutcliffe & Ennis (1998)
  4. Information Foraging Theory (IFT) ของ Pirollo & Card (1995, 1999)
 • วิธีการวิจัยที่ใช้สำหรับ HCI
  ทำการควบคุม user variables ด้วย within-subjects design, between-subjects design, Latin square design และเนื่องจากวิธีวิจัยแต่ละวิธี มีข้อดี ข้อเสีย ดังนั้น จึงมักนิยมใช้หลายวิธีผสมกัน แบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่

  1. Transaction Log Studies
  2. Observation Studies (Field Studies / Field Experiment)
  3. Controlled Experiments
  4. Eye-Tracking โดยสนใจ eye movement ทั้งประเภท fixations และ Saccades
  5. Interviews และ Questionaires
  6. Think-Aloud Protocol (คิดดัง)
  7. นอกจากวิธีการแบบ empirical methods ตามที่กล่าวมาแล้วยังมีการใช้วิธีการแบบ analytical methods อื่นๆ ด้วย เช่น heuristic evaluation, cognitive walkthrough, claims analysis, Concept-based Analysis of Surface and Structural Misfits (CASSM)
 • วิธีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ใช้วิธีทางสถิติ เช่น
  1. Pearson product-moment correlation coefficient
  2. Multiple linear regression model
  3. Analysis of Variance (ANOVA)
  4. t-tests, median values, distributions of responses
  5. Tukey’s pairwise comparisons
  6. Hierarchical clustering

หมายเหตุ : วิทยานิพนธ์นี้ ยาวแค่ 87 หน้า แต่ตีพิมพ์ได้ 8 papers .. เก่งเป็นบ้าเลย
http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6488-5.pdf

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s