องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรในยุคของการแข่งขัน เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ (Planned Change) มีที่ปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การทำหน้าที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ และมีการแทรกแซงกระบวนการขององค์การ (OD intervention) โดยใช้แนวคิด การวิจัย และเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) มักนิยมใช้แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเชิงระบบ A System Model for Action Research ของ French & Bell (1973) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้


(อ้่างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_development)

แนวความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ประยุกต์มาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนของ Kurt Lewin (1958) คือ Unfreezing (ขั้นตอนการละลายก้อนน้ำแข็ง ผู้นำต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) -> Changing (ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง) -> Refreezing (ขั้นตอนการทำให้เป็นก้อนน้ำแข็ง หรือการปรับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนของการนำเข้า (Input) หรือการวางแผน (Planning) ประกอบด้วย

 • การวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น (Preliminary diagnosis)
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)
 • การสะท้อนกลับของผลลัพธ์ (Feedback of Results)
 • การวางแผนปฎิบัติการ (Action Planning)

ขั้นตอนของการเปลี่ยนสภาพ (Transformation) หรือขั้นปฏิบัติการ (Action) ประกอบด้วย

 • กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
 • การวางแผนปฎิบัติการ (Action Planning)
 • การปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Action Steps)

ซึ่งจะสามารถย้อนกลับไปทบทวนกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 ได้ (loop A)

ขั้นตอนของผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results) ประกอบด้วย

 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Changes in Behavior)
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)
 • การประเมินผล (Measurement)

และย้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 (loop C) หรือขั้นตอนที่ 2 (loop B) ก็ได้

Advertisements

2 thoughts on “องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

 1. ผมว่า ความยากแรกอยู่ที่ ทำอย่างไรถึงรู้หรือทำให้ทีมบริหารได้รู้ว่า องค์กรกำลังมีปัญหา
  การยอมรับในจุดนี้เป็นจุดแรกที่จะพัฒนา OD ไปใช้ต่อได้ ผมเคยได้ยินนักวิชาการบางท่านผูดว่า
  “รู้ไม๊ว่าองค์กรกำลังป่วย” คำถามแรกที่จะตอบกลับมาจากทีมบริหารคืออะไร….
  1) ไม่น่าจะใช่น๊ะ เรายังมีกำไร
  2) อะไรที่ทำให้คิดอย่างนั่น ผมยังไม่เห็นมีปัญหาอะไร
  3) นัก OD อยากขายงานน๊ะผมว่า.
  4) …
  อันนี้เป็นสิ่งแรกที่บอกว่า ความเข้าใจทีมบริหารสำคัญ ส่วนประเด็นต่อมาคือ OD มองผลระยะยาว และ OD ไม่รับรองผลว่าจะสำเร็จได้เสมอไป เหมือนหมอรักษาโรคครับ ไม่ได้ให้ตัวยาเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน แล้วจะหายเหมือนกัน การใช้รูปแบบในการพัฒนาองค์กรแบบเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับ

  คุณ Yod ครับ
  OD มีความยากอยู่บ้างครับ ขึ้นอยู่กับประเด็นและแนวทางในการดำเนินการ
  1) Process improvement ก็เป็นการแก้ปัญหาของกระบวนการ ต้องขอถามก่อนว่าปัจจุบัน Process มีปัญหาอะไรถึงอยากแก้ มองระยะยาวอย่างไร ถึงจะหาแนวทาง Improvement ได้
  2) Decentralized เป็นอีกประเด็นครับ ที่แก้ปัญหาโครงสร้างองค์กร แสดงว่าองค์กรมีลำดับชั้นมากเกินไป ที่เรียกว่า Hierarchy เยอะไป ทำให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการดำเนินการ ก็จะต้องทำ Decentralized ออกไป แต่ก็ต้องระวังบ้างครั้งก็ต้องกลับมา Centralized อีกครั้ง หรือวนไปวนมาก หรืออาจทำเพียงบางส่วนขององค์กรก็ได้

  ไว้มาอัพเดทต่อครับ.

 2. อ่านแล้วดูท่าจะประยุกต์ยากจังครับ

  ปรกติผมมอง process improvement เป็นงานหลักของการพัฒนาองค์กร ในรูปแบบ decentralized ครับ แต่ก็ล้อไปตามแนวของยุทธศาสตร์และพันธกิจ จากนั้นค่อยบูรณาการทีหลัง แบบนี้ไม่แน่ใจว่าถือเป็น OD ส่วนไหนบ้าง ?

  ปรกติการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มีสองลักษณะใหญ่ ๆ คือ แบบ centralized และ decentralized เลยคิดว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับ process improvement ได้บ้างครับ

  สำหรับรูปที่พี่แสดงถ้าคิดในเชิงลักษณะงานทางคอมพิวเตอร์ อดนึกถึง ETL (Extract, Transform, Load) ไม่ได้จริง ๆ ครับ ^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s