สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์ (Sociology of Science)

มีอาชีพเป็น Information Scientist มานานกว่า 28 ปี แต่น่าละอายมาก ที่ยังไม่เคยอ่านบทความอันเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ sociology of science ต้นกำเนิดของการศึกษาว่า นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการติดต่อสื่อสารทางวิชาการกันอย่างไร .. ที่จริงบทความฉบับเริ่มต้นอายุอานามก็เก่าแก่พอๆ กับอายุของเรานี่แหละ .. เริ่มวันนี้ก็ไม่นับว่่าสายเกินไป ทำ list เตรียมไว้ก่อนล่ะกัน

  1. Thomas S. Kuhn. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago, IL: University of Chicago Press. ซึ่งพูดถึง กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (paradigm of science) และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift)
  2. Rogers E M. (1962). Diffusion of innovations. New York: Free Press of Glencoe.
  3. Derek J. de Solla Price. (1963). Little science, big science. New York: Columbia University Press.
  4. Derek J. de Solla Price. (1965). Networks of scientific papers. Science 149, 510-515.
  5. Garvey, W.D.; Griffith, B.C. (1967). Scientific communication as a social system. Science 157, 1011-1016.
  6. Diana Crane. (1972). Invisible colleges: diffusion of knowledge in scientific communities. Chicago, IL: University of Chicago Press.
  7. Robert K. Merton. (1973). The sociology of science: theoretical and empirical investigations. Chicago, IL: University of Chicago Press.
  8. Meadows, A.J. (1974). Communication in Science. Butterworth: London.
  9. Latour, Bruno (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s