สาขาวิชา ที่ว่าด้วย Information

อ้างอิงจาก Defining the information disciplines in encyclopedia development ของ Marcia Bates (2007)

Bates ได้จำแนกวิชาการในโลกนี้ออกเป็น 4 สาขาใหญ่ คือ 1) Arts 2) Humanities 3) Social & Behavioral Sciences และ 4) Natural Sciences & Math ซึ่งประกอบด้วยสาขาย่อยๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีอยู่ 3 สาขาวิชา ที่ไม่เข้าพวก เนื่องจากตัดขวางไปปะปนอยู่ทุก subject domains เลยจัดให้เป็น meta-disciplines คือ 1) Education 2) Communication/Journalism และ 3) Information Disciplines

และหากพิจารณาสารพัดสาขาที่ว่าด้วย Information กันอย่างละเอียด สามารถจำแนกได้ดังนี้

จากแผนภูมินี้ พบว่า สาขาที่เราสนใจเป็นพิเศษ คือ Information Behavior, Social Informatics, Social Networks and Information Transfer, Information Scattering และ Biblio-/Webo- Sciento-metrics ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเราคงเป็นลูกครึ่ง (ครึ่งหนึ่งเป็นสังคมศาสตร์ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s