Information Scattering

Information scattering เป็นปรากฎการณ์ที่พบบ่อย เวลาเราค้นหาบทความวิจัยจากวารสารหรือค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ มักพบว่ามีแหล่งข้อมูลจำนวนไม่มากนัก ที่มีข้อมูลซึ่งตรงกับความต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ มักมีข้อมูลที่ตรงความต้องการจำนวนน้อย

ปรากฎการณ์นี้รายงานเป็นครั้งแรกโดย Bradford เมื่อปี 1934 (เป็นที่มาของการมีวารสารหลักหรือ core journals จำนวนไม่มากนักในแต่ละสาขาวิชา) ต่อมาได้กลายเป็นทฤษฎี classic ที่มีชื่่อว่า Bradford’s law of scattering หรือ Bradford Distribution นอกจากนั้นยังทฤษฎีอื่นที่คล้ายๆ กันคือ Zipf’s Law และ Lotka’s Law ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของ bibliometric laws [ ถ้าสนใจเรื่องนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v4p476y1979-80.pdf ]

ในปัจจุบันวิธีการวัด Information Scattering ในเชิงปริมาณ นอกเหนือจาก Frequency Distribution, Coverage analyses แล้ว ยังนิยมใช้ Network visualizations and analysis ในการวัด information scattering on the web ด้วย ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ได้แก่ Suresh K. Bhavnani ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน bioinformatics / visualization and analysis of biomedical data.

อ้างอิง : Bhavnani, S.K., Wilson, C. Information Scattering. Encyclopedia of Library and Information Science (2010), 2564-2569.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s