ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 4)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 เม.ย. 55 เข้าฟัง session งานประชุม APAIE 2012 อีก 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ Developing Globally Confident Engineers through Service Learning โดย Dr. Kathleen ซึ่งมีวิธีการเสวนาไม่เหมือนใคร คือ พูดเปล่าๆโดยไม่มี slides แถมยังชักชวนให้คนฟัง share ประสบการณ์ของตัวเองด้วย … Dr. Kathleen เล่าว่า การสอนนักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเหมืองแร่ที่ Colorado ใช้วิธีให้นักศึกษาสร้างทีมทำ project เอง และออกไปทำ project ร่วมกันในต่างประเทศ แถบอาฟริกาและเอเซีย หาโจทย์ปัญหาท้องถิ่นที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็น project-based learning เพื่อสอนให้รู้จักคิดนอกกรอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็น global citizenship ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศอื่น และอาจต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นด้วย ซึ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานกับ crews ที่เป็นคนต่างชาติ ดังนั้น การส่งนักศึกษาออกไปใช้ชีวิตต่างประเทศบ้าง เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยและรัฐควรลงทุน

เรื่องที่สอง คือ Intercultural sensitivity development in semester-long sojourners เป็นผลการวิจัยที่ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong (CUHK) ซึ่งเคยเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ไปต่างประเทศ และต้องใช้ภาษาที่สอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยใช้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า Developmental Model of Intercultural Sensitivity ของ Milton Bennett … คนเราหากต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป และไม่คุ้นเคย จะแสดงพฤติกรรม 6 รูปแบบ คือ 1.Denial of Difference 2.Defense against Difference 3.Minimization of Difference 4.Acceptance of difference 5.Adaptation to Difference Individuals และ 6.Integration of Difference

เรื่องที่สามคือ Mobility of students from India to International Campuses ปัจจุบันนักศึกษาอินเดีย ออกไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศ จำนวนปีละมากกว่า 150,000 คน สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจของอินเดียนั้นเติบโต (รวยขึ้น) แม้ว่าภายในประเทศจะมีการสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ตาม นักศึกษานิยมไปเรียนที่ NUS ประเทศสิงคโปร์เพราะราคาไม่แพงแต่ได้ปริญญาระดับ UK/USA .. ที่แย่หน่อย มีการเหยียดผิวบ้าง ก็ที่ประเทศออสเตรเลีย การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาอินเดียออกไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนมากเช่นนี้ มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ควรศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ในการสร้างหลักสูตรแบบ twinning programs และ joint research

เรื่องที่สี่คือ Not If, But How: Including People with Disabilities in International Exchange พูดถึงโอกาสสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศอื่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของ Mobility International USA (MIUSA) ซึ่งเน้นการส่งเสริม partner agreement ระหว่างประเทศ … มหาวิทยาลัยใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.miusa.org/ncde

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s