ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 5)

งานประชุม APAIE 2012 วันที่สอง (5 เม.ย. 55) ไปฟังเขาแนะนำ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific หรือ UMAP) มีรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org สำนักงานใหญ่ของ UMAP อยู่ที่ไต้หวัน มี program ให้เลือกหลายแบบ เงื่อนไขคือมหาวิทยาลัยที่เป็น host จะต้อง waive tuition fees ให้นักศึกษา มีทั้งแบบ short course และ super-short course ระยะเวลา 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน มีทุนให้จำนวนปีละ 100 ทุน ในอัตรา USD 800 ต่อนักศึกษา 1 คน และให้ได้มากถึง 10 ทุนต่อ 1 มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 35 ประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยด้วย

หัวข้อต่อไปที่ฟังคือ Strategic Approach to Bridging the Gap between Academic and Administrative Staff through Creative Mobility Models เป็นกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และออสเตรเลีย .. ESSCA School of Management มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสที่ตั้งมานานนับ 100 ปีแล้ว มีวิทยาเขตมากมายหลายแห่ง เช่น ที่ Angers, Paris, Budapest, และ Shanghai อาจารย์ประจำมีแค่ 70 คน visiting professor 50 คน แต่มี guest lecturers มากถึง 470 คน มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน incoming 389 คน outgoing 367 คนต่อปี มี partner universities ทั่วโลกกว่า 160 แห่งจาก 45 ประเทศ (เป็น double diploma) มหาวิทยาลัยนี้นิยมแลกเปลี่ยนอาจารย์ ทั้งระยะสั้นแค่ 1-2 สัปดาห์ไปจนถึง 1-2 เทอม สนับสนุนสารพัด ทั้งทุน Erasmus Mundus ซึ่งเป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนของยุโรป ให้เงินเดือน ที่พัก ถ้าไปนานหน่อยจะให้ค่าเครื่องบิน ที่พักแบบครอบครัว รถยนต์ และห้องทำงาน ถ้าจะให้อาจารย์ของ ESSCA ไปสอน มหาวิทยาลัยเจ้าภาพต้องจ่ายค่าที่พัก ส่วนทาง ESSCA จ่ายค่าเดินทาง ประโยชน์ที่ได้รับคือ อาจารย์จะได้เปิดหูเปิดตาว่าที่อื่นเขาสอนกันยังไง เป็นการ benchmark ไปในตัว ประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยไปด้วย ส่วนนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ใหม่ๆที่มาจากที่อื่น นับเป็นประสบการณ์และทำให้การเรียนสนุกขึ้น

ส่วนมหาวิทยาลัย Helsinki Metropolia University of Applied Sciences ของประเทศฟินแลนด์ มหาวิทยาลัยนี้สอนไปทาง business, welfare, nursing and health care (มีความร่วมมือกับคณะพยาบาล มหิดล) เขามาพูดเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน หรือ non-teaching staff mobility ซึ่งปกติมักมีปัญหาคือ ไม่มีโอกาส ไม่มีเงินสนับสนุน (เข้าใจว่าทุน Erasmus Mundus ให้เฉพาะอาจารย์และนักศึกษา) ไม่มีเวลา (งานเยอะ ไม่ค่อยว่าง) และไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตน เขาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “International non-teaching staff week” รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนจากประเทศอื่นจำนวนประมาณ 20 คน มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ การคัดเลือกควรผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่า mobility advisory group ส่วนที่มหาวิทยาลัย RMIT University เมือง Melborne ประเทศออสเตรเลีย ก็มีโครงการคล้ายกัน เขาเห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเสมือน gate keepers และ key contacts เพราะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ เพื่อช่วยดูแลนักศึกษา

เครือข่ายความร่วมมืออีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ International Network of Universities (INU) สมาชิกประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 10 แห่งจาก 8 ประเทศ คือ USA, Australia, Japan, Sweden, Spain, Korea, Indonesia และ Italy ปัจจุบันมีโครงการที่เรียกว่า INU Faculty and Staff Shadowing Program เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน … มหาวิทยาลัยที่ไปเยือนเป็นคนจ่ายค่าเดินทาง ส่วนมหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจ่ายค่าที่พักและค่าเดินทางภายในประเทศ ใครสนใจมีรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.inunis.net

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s