ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 8 – ตอนจบ)

วันที่ 6 เม.ย. 55 : ในที่สุด ก็มาถึง Closing Plenary Session ช่วงสุดท้ายของงานประชุม APAIE 2012 ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “The Role of Universities in a Changing World” โดย Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการ UNESCO ประจำกรุงเทพฯ

เนื้อหาการบรรยาย เต็มไปด้วยกราฟสถิติที่แสดงให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆทั่วโลก อ้างอิงจากรายงานที่สำคัญ เช่น

ผู้บรรยายพูดถึง Millennium Development Goals (MDGs) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขององค์การสหประชาชาติ ให้สำเร็จก่อนถึงปี 2015 ซึ่งมี 8 ด้าน คือ 1. ขจัดความยากจนและหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (Education for All) 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

นอกจากนั้น ยังได้แนะนำหนังสือของ Jamil Salmi ผู้เชี่ยวชาญด้าน higher education ของ UNESCO ซึ่งเคยเขียนเรื่อง The Challenge of Establishing World Class Universities อันโด่งดัง เมื่อปี 2009 และเขียนเรื่อง The Road to Academic Excellence: Lessons of Experience ไว้ในปี 2011 ซึ่งน่าอ่านพอๆกัน … หรือถ้าไม่อยากอ่าน จะดูสรุปได้จาก powerpoint ของ Jamil Salmi เองก็ได้ค่ะ http://www.arwu.org/wcu/wcu4/01.pdf

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s