Creative Commons (CC)

ทำความเข้าใจกันหน่อยก็ดี สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในการทำงานส่วนใหญ่อยู่บนอินเทอร์เน็ต .. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons (CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2545 (สำหรับประเทศไทย เริ่มใช้เมื่อปี 2552) เป็นการสงวนสิทธิ์บางประการ (some right reserved) โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ (ตามรูป จากซ้ายไปขวา)

 1. Creative Commons license : CC สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
 2. Attribution: BY แสดงที่มา อ้างอิงถึง หรือยอมรับสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 3. Share-alike: SA ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน หากนำไปดัดแปลง จะต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันกับที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น
 4. Public Domain : PD สาธารณะสมบัติ
 5. No Derivative Works : ND ไม่ดัดแปลง หรือแก้ไขต้นฉบับ
 6. Non-commercial: NC ไม่ใช้เพื่อการค้า

การนำไปใช้ มี 6 รูปแบบคือ

 1. Attribution (BY) แสดงที่มา อ้างอิงถึง
 2. Attribution Share-alike (BY-SA) แสดงที่มา อนุญาตแบบเดียวกัน
 3. Attribution No-Derivatives (BY-ND) แสดงที่มา ไม่แก้ไขต้นฉบับ
 4. Attribution Non-Commercial (BY-NC) แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า
 5. Attribution Non-Commercial No Derivatives (BY-NC-ND) แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่แก้ไขต้นฉบับ
 6. Attribution Non-Commercial Share Alike (BY-NC-SA) แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

อ้างอิง : http://creativecommons.org

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s