สารพันทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงาน จะต้องอ่าน

 1. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของ Abraham H. Maslow
 2. ทฤษฎี ERG theory ของ Clayton Alderfer
 3. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ McClelland’s Motivation Thory ของ David McClelland
 4. ทฤษฎีสองปัจจัย Two-Factor Theory ของ Frederick Herzberg
 5. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) ของ Victor H. Vroom
 6. ทฤษฎีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม (Equity Theory) ของ J. Stacy Adams
 7. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y Theory ของ Douglas McGregor
 8. ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy theory) ของ Albert Bandura
 9. ทฤษฎีการเสริมแรง Reinforcement Theory ของ B.F. Skinner
 10. ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย Goal Setting Theory ของ Edwin A. Locke
 11. ทฤษฎี Hawthrone Effect ของ Elton Mayo
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s