เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Coursera

บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ในที่สุดก็สามารถพยายามเรียนออนไลน์กับระบบ Coursera จบแล้วเป็นวิชาแรก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2555

หลังจากลงทะเบียนเรียน (ฟรี) ทางออนไลน์ กับระบบ Coursera ไปหลายวิชา จบบ้างไม่จบบ้าง แต่ในที่สุด ก็พยายามจบจนได้ 1 รายวิชา นั่นคือวิชา Networked Life ของ Professor Michael Kearns จาก Dept. Computer and Information Science, University of Pennsylvania เริ่มเรียนตั้งแต่ 10 กันยายน-22 ตุลาคม 2555 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์

วิธีการเรียนคือ ดู video lecture แล้วทำ Quiz หลังจบแต่ละตอน มีทั้งหมดด้วยกัน 23 ตอน ไม่มีการบ้านหรือสอบ midterm, final เหมือนรายวิชาอื่นๆ อาจารย์ใจดีมากเพราะอนุญาตให้ทำ quiz ได้ 2 รอบ แล้วเลือกคะแนนสูงสุด ทำให้ค่อยยังชั่วหน่อย (เลยจบได้)

หัวข้อที่เรียน มีดังนี้

 1. What is Network? – Basic definitions
 2. Case Study : The Erdos Number Project
 3. Navigation in social networks : Travers & Milgram (1969), The Columbia Small Worlds Project (2003)
 4. Contagion and Tipping in networks
 5. How Do “Real” Networks Look? I. Heavy-Tailed Degree Distributions
 6. How Do “Real” Networks Look? II. Small Diameter
 7. How Do “Real” Networks Look? III. Clustering of Connectivity
 8. Models of Network Formation I. The Erdös-Renyi (Random Graph) Model
 9. Models of Network Formation II. Clustering Models
 10. Models of Network Formation III. Preferential Attachment
 11. Navigation in Networks, Revisited (Kleinberg’s Model)
 12. “Important” Vertices and the PageRank Algorithm
 13. Rational Dynamics in Networks (Schelling’s segregation model)
 14. Basics of Game Theory
 15. Games on networks / Matrix games / Nash equilibrium / Prisoner’s Dilemma / Penny Matching
 16. Games on Networks: Coloring and Consensus
 17. Games on Networks: Biased Voting
 18. Trading in Networks: I. Model
 19. Trading in Networks: II. Network Structure and Equilibrium
 20. Trading in Networks: III. Behavioral Experiments
 21. Internet Games: I. Packet Routing
 22. Internet Games: II. Sponsored Search
 23. Internet Games: III. Other Economic Problems (Quality of Service, Spam, peer-to-peer File Sharing)

วิชานี้ เป็นการผสมผสานระหว่างหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ขณะนี้กำลังเรียนอีก 1 รายวิชา ของอาจารย์จาก University of Michigan … ใช้เวลา 8 สัปดาห์ ถ้าจบโดยไม่ drop ไปเสียก่อน แล้วจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s