ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากช่วงนี้กำลังสนใจศึกษาธรรมะ สัปดาห์หน้าจะเดินทางไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองและพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศเมียนมาร์ และสัปดาห์นี้ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะหัดอ่านหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นที่มาของบันทึกนี้ค่ะ — แนะนำศัพท์ธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ

 • ธรรมะ (dhamma)
 • ศีล (virtue)
 • สมาธิ (concentration)
 • ปัญญา (discernment or wisdom)
 • สติ (mindfulness)
 • ปัญญา (wholesomeness)
 • กุศล (skillfulness)
 • วิริยะ (persevering effort)
 • ขันติ (patient endurance)
 • สัจจะ (truthfulness)
 • อธิษฐาน (determination)
 • เมตตา (loving-kindness)
 • อุเบกขา (equanimity)
 • กิเลส (defilement)
 • โลภ (greed)
 • โกรธ (anger)
 • หลง (delusion)
 • ตัณหา (passion)
 • อิจฉา (envy)
 • เย่อหยิ่ง  (arrogance)
 • จองหอง (conceit)
 • ดื้อรั้น (stubbornness)
 • เกียจคร้าน (laziness)
 • ทุรนทุราย (restlessness)
 • ทุกข์ (suffering)
 • จิต mind or heart (precise meaning depends on its context)
 • พุทโธ : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (the one who knows; pure knowing)
 • ขันธ์ 5 (five groups of personality) : รูป (body)  เวทนา (feeling) สัญญา (memory) สังขาร (thought) วิญญาณ (consciousness)
 • อายตนะภายใน (sense doors): ตา (eyes) หู (ears) จมูก (nose) ลิ้น (tongue) กาย (body) ใจ (mind)
 • อายตนะภายนอก (sense objects) : รูป (forms) เสียง (sounds) กลิ่น (smells) รส (tastes) โผฏฐัพพะ (tactile sensations) ธรรมารมณ์ (mental objects)
 • ญาณ (advanced level of concentration or meditative absorptions)  : วิตก (directed attention) วิจารณ์ (examination) ปิติ (rapture) สุข (pleasure) เอกัคคตา (one-pointedness of mind)
 • อนัตตา (not-self)
 • นิพพาน (extinguished)
 • ปรมัตถ์ (perfections)

อ้างอิงมาจากหนังสือ Reaching the Goodness Within ของวัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน

10 thoughts on “ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ

 1. ไม่น่าจะมีขายค่ะ ต้องไปขอที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน ของหลวงปู่อุทัย สิริธโร

 2. ได้รู้เรื่องธรรมะและศัพท์ภาษาอังกฤษอยากได้หนังสือ Reaching the Goodness within ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s