ไหว้พระ 11 วัด ภายใน 3 วัน ที่เมืองพม่า

เพื่อบันทึกไว้ว่า เมื่อวันที่ 23-25 พ.ย. 56 ได้มีโอกาสเดินทางไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเมียนมาร์ (พม่า) หรือเรียกได้ว่าเป็นการ “ไหว้พระ 11 วัด” และชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในหงสาวดี สะเทิม และย่างกุ้ง โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน

 1.  ไหว้พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ 4 ทิศ  (พระกะกุสันโธ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และพระสมณโคดม) และชมพระราชวังบุเรงนอง ที่เมืองหงสาวดี (Bago)
 2. ไหว้พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwe Maw Daw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา (จมูกร้อน)
 3. ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ๊ก์ทีโย (Kyaiktiyo)  บนเขาไจ๊ก์โถ่ (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ เป็นพระธาตุประจำปีจอ
 4. ไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) หรือพระนอนยิ้มหวาน เมืองหงสาวดี — ขากลับย่างกุ้ง แวะชมสุสานสัมพันธมิตร สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 5. ซื้อของที่ตลาดสก๊อต (Scott) หรือโบจ๊ก (Bogyoke) หรือ โบซกอองซาน  แล้วไปไหว้พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง  เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย
 6. ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (Chauk Htat Gyi Pagoda) หรือพระนอนตาหวาน และแวะชมโบสถ์คริสต์ St. Mary’s Cathedral
 7. ไหว้พระเจดีย์โบดาทาวน์ หรือพระเจดีย์โบตะตอง (Botataung แปลว่า นายทหาร 1,000 นาย) ซึ่งในบริเวณนั้นมีพระเกศาธาตุ พระทันตธาตุ พระพุทธรูปทองคำ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) และเจ้าแม่กระซิบ
 8. ชมเมืองย่างกุ้ง ระหว่างทางผ่านมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ทะเลสาบ Inya Lake และบ้านนางอองซานซูจี  ไปไหว้พระในถ้ำมหาปาสาณคูหา (Maha Pasana Cave) สนามสอบบาลีชั้นสูง และชมต้นโพธิ์ใหญ่ 2 ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้เมื่อปี 2503 และสมเด็จพระเทพฯเสด็จมาเปิดป้าย เมื่อปี 2553
 9. ไหว้เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) สถานที่ประชุมสภาสงฆ์ระดับโลก และสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 โชคดีมีโอกาสเห็น และกราบพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ อย่างใกล้ชิด
 10. ไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้ว (Buddha tooth Relics Pagoda) หรือชเวตอเมียต (Swe Taw Myat)
 11. แวะชมปางช้างเผือก 3 เชือก นำขนมและเครื่องเขียนไปแจกให้บรรดาเณรน้อย และไหว้พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า เจ๊าดอจี (Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha Image) แกะสลักโดยช่างจากเมืองมัณฑะเลย์

อิ่มบุญเลย ..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s