ขั้นตอนการพัฒนาต้นทุนทางธรรม (Dhamma Capital)

อ่านหนังสือ ต้นทุนที่เรียกว่า “ธรรม” ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แล้วเอามาสรุปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเราเอง — ดังนี้

ขั้นตอนการพัฒนา “ต้นทุนทางธรรม” 

1. รักษาศีล เพื่อให้ใจสงบ ถ้าศีลขาดก็ไม่เป็นไร ตั้งใจรักษาใหม่ไปเรื่อยๆ ถ้าใจเราซื่อตรงต่อศีลต่อธรรม ธรรมจะเข้ามาสู่ใจเรา

2. ทำในรูปแบบ เพื่อให้จิตมีกำลัง มีแรงสำหรับใช้เจริญสติในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที  โดยการ

1.1 ไหว้พระสวดมนต์ 

1.2 ทำสมถะ ถ้าฟุ้งน้อย ให้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น พุทโธ ดูลมหายใจ) คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป ถ้าฟุ้งมาก เอาใจไปจดจ่อเรื่องดีๆ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เพียงเรื่องเดียว ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คิดถึงทานที่เราทำแล้ว คิดถึงศีลที่เรารักษาแล้ว คิดถึงความสงบ คิดถึงความตาย คิดถึงลมหายใจ คิดถึงความเมตตา (เมตตาตัวเอง อย่าหาเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์ อย่าทำชั่ว  เมตตาคนอื่น เมตตาสัตว์อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา เรากลัวเจ็บ เรากลัวตาย เราไม่อยากให้คนอื่นรังแก เขาก็กลัวเจ็บ กลัวตาย ไม่อยากให้เรารังแกเหมือนกัน เจริญเมตตาให้มากๆ)

1.3 ฝึกจิตให้ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ดู

1.4 ฝึกแยกรูป แยกนาม แยกธาตุ (ดิน น้ำ ลม ไฟ) แยกขันธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)

1.5 ฝึกดูธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เห็นร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเรา เห็นจิตใจไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับไม่ได้

3. เจริญสติในชีวิตประจำวัน ทำตลอดเวลา แต่ไม่ต้องบังคับร่างกายจิตใจ ให้ร่างกายและจิตใจทำงานไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวดี-เดี๋ยวร้าย สุข-ทุกข์ก็ช่าง ให้มีสติคอยระลึกรู้ก็พอ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s