โครงการฟื้นฟู ย่านโยธี-ราชวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 59 ได้มีโอกาสไปเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ ย่านโยธี-ราชวิถี 2575 ตามโครงการ Bangkok250 ของสำนักผังเมือง กทม  ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “ย่านบริการสาธารณะไร้รอยต่อ เพื่อการเรียนรู้” 

สรุปว่า เขาต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของย่านโยธี-ราชวิถี สู่ย่านโรงพยาบาลและราชการยุคใหม่ ในย่านนี้มีโรงพยาบาลมากถึง 12 แห่ง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐจำนวนมาก (70% เป็นพื้นที่ของราชการ หรือเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) การทำ workshop ครั้งก่อนๆ เริ่มมาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 58  โดยใช้วิธีการคือ 1) สร้างภาพอนาคต 2) วิเคราะห์เชิงพื้นที่ เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ วางแผนแบบร่วมหารือ (สนทนากลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน จากคนหลากหลายอาชีพ) 3) นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสร้างผังแม่บท -> สร้างผังรายละเอียด -> ทำข้อกำหนดภูมิทัศน์ -> ดำเนินการสู่การปฏิบัติ

ภาพอนาคตที่ได้

เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนใหญ่ เน้นการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล ยกระดับการบริการเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและพัฒนาทางการแพทย์ มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลอย่างบูรณาการ มีการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะแบบเอนกประโยชน์ และเชื่อมต่อกับระบบการสัญจรแบบไร้รอยต่อ

หรือหากให้เอกชนมาร่วมด้วย คุณภาพการบริการสาธารณะจะดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้น อาจมีทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ แบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ โรงอาหาร เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ต่อยอด (น่าจะเกิดทั้ง 2 แบบ ผสมผสานกัน ทั้งรัฐนำ และเอกชนนำ)

ศักยภาพคือ มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่ดี ต่อไปจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดง มี BTS สถานีราชวิถี มีโอกาสในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสูง ความท้าทายคือ พื้นที่บางส่วนทรุดโทรม พื้นที่ราชการบางส่วนตัดขาดจากสาธารณะ ภูมิทัศน์ริมทางสัญจรขาดความสัมพันธ์กับอาคาร

ผังแนวคิดในการพัฒนา

  1. เพิ่มพื้นที่บริการสาธารณะอย่างไร้รอยต่อ
  2. สร้างสรรค์พื้นที่ทดลองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  3. จัดเตรียมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความเป็นเลิศสู่สาธารณะ
  4. บริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าจะเป็นไปได้ก่อนคือ กรสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ฝั่งถนนราชวิถี และการปรับภูมิทัศน์ที่ถนนโยธีและซอยเสนารักษ์ ส่วนประเด็นพื้นที่ร่วมระหว่างหน่วยงาน โอกาสเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

1) การสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ฝั่งถนนราชวิถี จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กว้าง 8 เมตร พอถึงซอยเสนารักษ์ ลดระดับเหลือ 4 เมตร เชื่อมต่อไปถึงสี่แยกตึกชัย ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  จากนั้นโค้งเข้าสู่ถนนพระรามที่ 6 มาจบที่คณะวิทยาศาสตร์ หรืออาจถึงกระทรวงการต่างประเทศ มีมาตรการเพื่อการควบคุมและส่งเสริมภูมิทัศน์ ต้องเป็นการออกแบบสำหรับทุกคน (universal design)  มีทางลาดสำหรับคนพิการ ควรมีการตกลงระดับชั้นของอาคาร (ประมาณชั้นที่ 2-3)   บริเวณสถานที่สำคัญ เช่น พระราชวังพญาไท ควบคุมความสูงไม่เกิน 20 เมตร ป้องกันทัศนอุจาด  บดบัง landmark สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์ หากหน่วยงานสร้างตึกใหม่ ควรคำนึงถึงทางเชื่อมต่อกับ sky walk ด้วยมีการเว้นพื้นที่ว่างที่เหมาะสม เป็นพื้นที่ทางขึ้น-ลง ขอให้หน่วยงานทำพื้นที่โล่งสาธารณะ ให้มีความลึกอย่างน้อย 10 เมตร จัดวางต้นไม้เป็นระยะห่างๆ ไม่จำเป็นต้องปลูกหญ้า อาจเป็นสวนแนวตั้ง หรือเป็นพื้นที่ใต้ถุนตึก

bKK1

2) การปรับภูมิทัศน์ที่ถนนโยธีและซอยเสนารักษ์ ปรับทางเท้าให้เรียบ  ติดไฟส่องสว่าง มีร่มเงาทางเท้า และทำให้รั้วโปร่งมากขึ้น เป็น universal design มีทางข้าม  ขยายฟุตบาท มาตรการกำหนดรั้วริมทางเท้า ไม่ให้ทำรั้วปูนหรืออิฐบล็อก แต่ขอให้ทำรั้วโปร่ง ปลูกไม้พุ่มเตี้ยบริเวณรั้ว ขอความร่วมมือให้ปรับภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน ทำระยะ step back ถอยเข้าไปประมาณ 15 เมตร และปลูกต้นไม้ สายไฟลงใต้ดิน ดูแลแนวต้นไม้ ทำ cover way บังแดดบังฝน ทำโครงข่ายทางเดินเท้าหรือคว้านพื้นที่ข้างในเป็นทางเดินลัดภายในหน่วยงาน เพิ่มสัญญาณไฟจราจรที่สามแยกซอยเสนารักษ์ มีจุดจอดจักรยานที่หัวและท้ายถนนโยธี ทำเลนจักรยานและมอเตอร์ไซค์ จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ มีมาตรการห้ามจอดรถ  เป็นต้น อาจเพิ่มกิจกรรมเชิงพาณฺชย์ โดยหารือกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งคำนึงถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต

bkk2

ขั้นตอนต่อไป จะมีการทำ focus group เจาะตามกลุ่มย่อยตามประเด็น/พื้นที่ ทำแผนแม่บทร่วมกันของหน่วยงาน มีการพูดคุยกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จากนั้น จะนำเสนอสาธารณะครั้งใหญ่ ประมาณต้นเดือน มิ.ย.59

 

 

Advertisements

One thought on “โครงการฟื้นฟู ย่านโยธี-ราชวิถี

  1. ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ ปรกติใช้วินมอไซด์ ถ้ามี Sky walk คงใช้เดินออกกำลังกายครับ รู้สึกปลอดภัยดี
    ขอให้โครงการดีๆอย่างนี้สำเร็จโดยเร็วนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s