เศรษฐกิจเพื่อสังคม ​(Social Economy)

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงสมดุลของทั้งสามภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ตอบสนองต่อประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่หวังพึ่งแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่เพียงภาครัฐกับภาคเอกชน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ต้องหันมาสร้างการกระจายรายได้และความเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างคุณค่าร่วม (shared value) การจัดการทรัพยากรที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มร่ำรวย ที่มีจำนวนคนไม่ถึง 20% เท่านั้น หรือไม่ใช่หวังพึ่งแต่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือเงินบริจาค เพราะการที่ประเทศดูเหมือนจะเติบโตขึ้นโดยวัดจากค่า GDP ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง

นั่นเป็นที่มาของคำว่า ระบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาสังคม ​(Social Economy) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต โดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ

ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจขึ้นมา เราเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า อองเทรอเพรอเนอ  (Entrepreneur) ดังนั้น  ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เราจึงเรียกว่า Social Entrepreneur กลไกการประกอบการทางสังคม คือ Social Entrepreneurship ธุรกิจเพื่อสังคม คือ Social Business กิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เน้นการพึ่งตัวเอง ไม่เน้นกำไรสูงสุด คือ Social Enterprise โดยมีระบบส่งเสริมกิจการเงินร่วมลงทุนทางสังคม ที่เรียกว่า Social Venture Capital ให้การสนับสนุน

ตัวอย่างของสุดยอด social business ระดับโลก ได้แก่  เรื่องราวของ ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ก่อตั้ง กรามีนแบงค์ หรือ ธนาคารคนจน ส่วน social business/social enterprise ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

กลุ่มองค์กรทางสังคม ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ สหกรณ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วิสาหกิจชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน หรือที่เรียกว่า CSR

ขณะนี้ประเทศไทยโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กำลังมีการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสังคม มีคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กำลังผลักดันกลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) อันได้แก่ กฎหมาย “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” การจัดตั้ง สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (ควส) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (สวส) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และสภาวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามลำดับ

Screen Shot 2559-03-06 at 8.20.47 AM.png

อ้างอิง : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s