แนะนำรายชื่อวารสารสำหรับงานวิจัยห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560: วันนี้เพิ่งไปรับตำแหน่งกรรมการบริหารของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (วาระที่ 37 พ.ศ. 2560-2561) และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานแผนกวิจัยและพัฒนา  ซึ่งในข้อบังคับของสมาคมฯ เขียนภารกิจเอาไว้ว่า ให้ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับวิชาชีพและกิจการของสมาคม ดังนั้น สิ่งแรกที่จะทำคือ รวบรวมรายชื่อวารสารในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากทั่วโลก แนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการอ่านและการตีพิมพ์ให้แก่สมาชิก — และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคะแนน 307 เสียงที่เลือกให้มาทำงานค่ะ

Screen Shot 2560-04-22 at 10.44.48 PM

วารสารสำนักพิมพ์ SAGE

 1. Alexandria 
 2. Business Information Review
 3. DIGITAL HEALTH
 4. Health Informatics Journal
 5. IFLA Journal 
 6. International Journal of Heritage in the Digital Era
 7. Information Visualization
 8. Information Development
 9. Journal of Information Science
 10. Journal of Librarianship and Information Science
 11. Social Science Information

วารสารสำนักพิมพ์ Wiley

วารสารสำนักพิมพ์ Springer

 1. Publishing Research Quarterly
 2. Scientometrics
 3. Ethics and Information Technology
 4. Archival Science
 5. Archives and Museum Informatics

วารสารสำนักพิมพ์ Elsevier

 1. Government Information Quarterly
 2. Government Publications Review
 3. Information and Organization
 4. Information Processing & Management
 5. Information Security Technical Report
 6. Information Storage and Retrieval
 7. The International Information & Library Review
 8. International Journal of Information Management
 9. International Library Review
 10. Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información
 11. The Journal of Academic Librarianship
 12. Journal of Government Information
 13. Journal of Information Security and Applications
 14. Journal of Informetrics
 15. Library Acquisitions: Practice & Theory
 16. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services
 17. Library & Information Science Research
 18. Research Strategies
 19. Serials Review
 20. Social Science Information Studies
 21. Telecommunications Policy
 22. World Patent Information

วารสารสำนักพิมพ์ Emerald

 1. Aslib Journal of Information Management
 2. The Bottom Line
 3. Collection Building
 4. Digital Library Perspectives
 5. Digital Policy, Regulation and Governance
 6. The Electronic Library
 7. Industrial Management & Data Systems
 8. Information and Computer Security
 9. Information Discovery and Delivery
 10. Information Technology & People
 11. Interactive Technology and Smart Education
 12. International Journal of Pervasive Computing and Communications
 13. International Journal of Web Information Systems
 14. International Journal on Grey Literature
 15. Internet Research
 16. Journal of Documentation
 17. Journal of Enabling Technologies
 18. Journal of Enterprise Information Management
 19. Journal of Information, Communication and Ethics in Society
 20. Journal of Intellectual Capital
 21. Journal of Knowledge Management
 22. Library Consortium Management: An International Journal
 23. Journal of Systems and Information Technology
 24. Kybernetes
 25. Library Hi Tech
 26. Library Hi Tech News
 27. Library Management
 28. Library Review
 29. Online Information Review
 30. Performance Measurement and Metrics
 31. Program
 32. Records Management Journal
 33. Reference Reviews
 34. Reference Services Review
 35. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems

วารสาร Open Access ในฐานข้อมูล DOAJ 

 1. Biblios
 2. Code4Lib Journal
 3. Cybrarians Journal
 4. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal
 5. College and Research Libraries
 6. Communications in Information Literacy
 7. Data Curation Profiles Directory
 8. Electronic Journal of Knowledge Management
 9. Electronic Journal of Health Informatics
 10. Evidence Based Library and Information Practice
 11. Informatio
 12. Informing Science The International Journal of an Emerging Transdiscipline
 13. Information Research: An International Electronic Journal
 14. Issues in Informing Science and Information Technology
 15. Issues in Science and Technology Librarianship : a quarterly publication of the Science and Technology Section, Association of College and Research Libraries
 16. Information Technology and Libraries
 17. Insights: The UKSG Journal
 18. Iranian Journal of Information Processing & Management
 19. Interdisciplinary Journal of e-Learning and Learning Objects
 20. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management
 21. International Journal of Information Dissemination and Technology
 22. International Journal of Information Science and Management
 23. International Journal of Medical Reviews
 24. International Journal of Digital Library Services
 25. International Journal of Doctoral Studies
 26. International Journal of Knowledge Content Development and Technology
 27. International Journal of Digital Curation
 28. In the Library with the Lead Pipe
 29. JLIS.it
 30. Journal of Information Literacy
 31. Journal of Copyright in Education and Librarianship
 32. Journal of eScience Librarianship
 33. Journal of Educational Media & Library Sciences
 34. The journal of the Rutgers University Library
 35. Journal of Information Science Theory and Practice
 36. Journal of the Canadian Health Libraries Association
 37. Journal of Librarianship and Scholarly Communication
 38. Journal of the European Association for Health Information and Libraries
 39. Journal of the Medical Library Association
 40. Journal of Data Mining and Digital Humanities
 41. Journal of Library and Information Studies
 42. Library and Information Research : Research into Practice for Information & Library Services
 43. Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions
 44. Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries
 45. Libreas : Library Ideas
 46. North Carolina Libraries
 47. Practical Academic Librarianship
 48. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research
 49. Pakistan Journal of Information Management & Libraries
 50. Pennsylvania Libraries: Research & Practice
 51. SLIS Connecting
 52. South African Journal of Libraries and Information Science
 53. Tennessee Libraries
 54. Theological Librarianship
 55. Virginia Libraries
 56. Weave: Journal of Library User Experience
 57. Webology

  วารสารไทย

 1. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)
 2. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)
 3. วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)
 4. วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
 5. วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)
 6. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)

 

 

โฆษณา

One thought on “แนะนำรายชื่อวารสารสำหรับงานวิจัยห้องสมุด

 1. ชื่นชมและดีใจกับประธานแผนกวิจัยและพัฒนา ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมัยที่ 37 นะคะ ขอบคุณสำหรับแหล่งวารสารดีๆ ในด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s