รวมรายชื่อเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพห้องสมุด

Screen Shot 2560-04-23 at 10.48.56 AM.png Screen Shot 2560-04-23 at 11.01.24 AM.png

แนะนำให้รู้จักเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพต่างๆ ในวงการห้องสมุดทั่วโลกค่ะ

 1. สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA)
 2. สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of SouthEast Asian Librarians : CONSAL)
 3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (Libraries of ASEAN University Network : AUNILO)
 4. ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET)
 5. Asia Library and Information Research Group (ALIRG)
 6. Asian Pacific American Library Association (APALA)
 7. Asia-Pacific Library and Information Education and Practice (A-LIEP)
 8. Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA)
 9. Association For Information Management (ASLIB)
 10. Association for Information Science and Technology (ASIS&T)
 11. Association of Research Libraries (ARL)
 12. Australian Library and Information Association (ALIA)
 13. American Library Association ​(ALA)
 14. Canadian Library Association (CLA)
 15. Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) ของ UK
 16. Consortium of Information Schools in Asia-Pacific (CiSAP)
 17. Council of Australian University Librarians (CAUL)
 18. European Association for Health Information and Libraries (EAHIL)
 19. Hong Kong Library Association (HKLA)
 20. Indian Library Association (ILA)
 21. International Association of University Libraries (IATUL)
 22. Library Association of Singapore (LAS)
 23. Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (LIANZA)
 24. Library and Information Association of South Africa (LIASA)
 25. Japan Library Association (JLA)
 26. Medical Library Association (MLA)
 27. Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI)
 28. Public Library Association (PLA)
 29. Research Library UK (RLUK)
 30. Society for Information Science, India (SIS)
 31. Special Library Association (SLA)
 32. Sri Lanka Library Association  (ALLA)
 33. Thai Library Association (TLA)
 34. Global Libraries – Bill & Melinda Gates Foundation

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s