ได้ MOOC Certificate ใบที่ 7 มาแล้ว

ห่างเหินการเรียน MOOC มานาน เพราะทำงานบริหารไม่มีเวลา (ใบที่ 6 เรียนเมื่อปี 2560) ใบนี้เป็นใบที่ 7 เป็นการเรียน Coursera ในวิชา AI for Everyone สอนโดย Prof. Andrew Ng (แอนดรูว์ อึ้ง) Adjunct Professor, Computer Science Department, Stanford University นักวิจัยด้าน AI & Machine Learning ระดับโลก หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Coursera และ Google Brain เคยทำงานให้ Baidu Research และปัจจุบันเป็นเจ้าของ deeplearning.ai

Screen Shot 2562-07-13 at 23.15.12.png

AI for Everyone เป็นวิชาที่ทุกคนควรหาโอกาสมาเรียน เพราะจะทำให้เข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยี AI ที่จำเป็นต่อโลกในอนาคต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกันกับไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต
อาจารย์สอนสนุก พูดชัด เข้าใจง่าย ลำดับเนื้อหาได้ดีมาก ระยะเวลาเรียนกำหนดไว้ 4 Weeks ประกอบด้วย
  1. What is AI ?
  2. Building AI Projects
  3. Building AI In Your Company
  4. AI and Society

เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ขอตัดข้อความจากบทสรุปที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ในบทสุดท้าย ดังนี้

In the first week, you learned about AI technology, what is AI and what is machine learning?  What’s supervised learning, that is learning inputs, outputs, or A to B mappings.  As well as what is data science, and how data feeds into all of these technologies? Importantly, you also saw examples of what AI can and cannot do.

 

In the second week, you learned what it feels like to build an AI project. You saw the workflow of machine learning projects, of collecting data, building a system and deploying it, as well as the workflow of data science projects. And you also learned about carrying out technical diligence to make sure a project is feasible, together with business diligence to make sure that  the project is valuable, before you commit to taking on a specific AI project.

 

In the third week,  you learned how such AI projects could fit in the context of your company.  You saw examples of complex AI products, such as a smart speaker, a self-driving car, the roles and responsibilities of large AI teams. And you also saw the AI transmission playbook, the five step playbook for helping a company become a great AI company.  I hope these materials throughout these first three weeks can help you brainstorm AI projects or think about how you might want to use AI in your company or in your organization.

 

In this week, week four, you learned about AI and society. You saw some of the limitations of AI beyond just technical limitations, and also learned about how AI is affecting developing economies and jobs worldwide.

 

You’ve learned a lot in these four weeks, but AI is a complex topic. So I hope you will keep on learning,  whether through additional online courses, through Coursera or deeplearning.ai, or books, or blogs, or just by talking to friends.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s