ได้อะไร ? จากการไปงานประชุม Elsevier eBooks Forum 2019 ที่สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุม Elsevier eBooks Forum 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ “Transforming Research Through Analytics and Insights” มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเชิญจากประเทศต่าง ๆในอาเซียน จำนวน 56 คน วิทยากรรับเชิญเป็นผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ที่มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหาร การสอน และการวิจัย มาบรรยายและร่วมเสวนา 

elsevier.jpg

วิทยากรท่านแรกคือ Dr. Wasim Arif จาก National Institute Of Technology, Silchar ประเทศอินเดีย บรรยายในหัวข้อ “Co-using Books & Journals: New directions for discovery solutions” ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอข้อมูลจากบทความเรื่อง “India by the Number” ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อปี 2015 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานตีพิมพ์ของประเทศอินเดีย ยังไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ผู้บรรยายได้เล่าประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ในลักษณะของ “Co-usage” คือ การสืบค้นตามความต้องการของแต่ละบุคคล และใช้เนื้อหาจากหนังสือและวารสารควบคู่ไปพร้อมๆ กัน อย่างไร้ขอบเขต โดยเฉพาะ The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition (IESBS) ซึ่งเป็นหนังสือประเภท Reference Work ที่สำคัญ ได้รับการ download ในจำนวนค่อนข้างมากเช่นเดียวกับบทความวารสาร  นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึง Big 3 หรือ Big Data + Data Science + Data Analytics ซึ่งมีความสำคัญมากในศตวรรษที่ 21  

วิทยากรท่านที่ 2 คือ Prof. Abdul Wahab Mohammad ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Deputy Vice Chancellor ของ Universiti Kebangsaan Malaysia บรรยายในหัวข้อ “Forecasting Research Trends using Elsevier Data and Reference Solutions” โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อดู research trend โดยใช้เทคนิค  bibliometric analysis และ state-of-the-art analysis รวมทั้งแนะนำโปรแกรมสร้าง bibliometric network ในลักษณะ Visualization  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus/ScienceDirect ที่มีชื่อว่า VOSviewer 

วิทยากรท่านที่ 3 คือ รศ. เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Empowering performance and outcome through technology and data analytics” โดยเล่าประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus, ScienceDirect (ทั้งหนังสือและวารสาร), SciVal, SJR เป็นเครื่องมือที่ช่วนสนับสนุนการทำงานทั้งด้านการสอนและการวิจัย

วิทยากรท่านที่ 4 คือ Prof. Dr. Jonathan R. Dungca, Dean, Gokongwei College of Engineering, De La Salle University บรรยายในหัวข้อ The use and application of academic resources in interdisciplinary research” ซึ่งผู้บรรยายได้เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus, SciVal, ScienceDirect (ทั้งหนังสือและวารสาร) ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการวิจัยที่เป็น  interdisciplinary research ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยที่จะช่วยเพิ่ม reseach productivity ให้แก่มหาวิทยาลัย

วิทยากรท่านที่ 5 คือ Andy Albrecht, Product Manager, Elsevier บรรยายในหัวข้อ “Transforming Content, Transforming Results: Elsevier’s platform, analytics and technology-led strategy” แนวโน้มของบริษัท Elsevier ต่อไปจะไม่ได้เป็นเพียงสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือและวารสารเท่านั้น แต่จะผลิตฐานข้อมูลที่หลอมรวม Content, Technology และ Analytics เพื่อแสวงหาคำตอบช่วยในการทำวิจัย และแสดงให้เห็นแนวโน้มแต่ละประเทศ ที่ใช้ ScienceDirect co-usage หรือการใช้และเชื่อมโยงไปมาระหว่างบทในหนังสือและบทความวารสาร (ตามภาพ)

Screen Shot 2562-10-08 at 23.01.00.png

จากนั้น ได้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นกลุ่ม ในหัวข้อ ประสบการณ์ในการใช้ data analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการไปเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด Lee Wee Nam Library มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) และชมการสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการใช้ e-batabases โดยใช้  Qlik: Data Analytics for Modern Business Intelligence ของห้องสมุดดังกล่าว

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s