20 ปีของวิวัฒนาการวารสาร Open Access

ท่านทราบหรือไม่ว่า สำนักพิมพ์วารสาร ได้มีวิวัฒนาการจาก Subscription-based Model มาเป็น Open Access Model อย่างค่อยเป็นค่อยไป มาได้ 20 ปีแล้ว

10 ปีแรก : เริ่มตั้งแต่ การกำเนิดของ PubMed Central (PMC) และ ​Biomed Central (BMC) ในปี 2000 และ Public Library of Science (PLOS) ในปี 2001 ต่อมา BMC เริ่มใช้ระบบ Article Processing Charge (APC) ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของ Green OA, Hybrid OA องค์กรให้ทุนขนาดใหญ่ อาทิ NIH เริ่มกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ OA สำหรับผู้รับทุนวิจัย

อีก 10 ปีต่อมา : ในปี 2010 PLOS One กลายเป็นวารสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2011 สำนักพิมพ์ Wiley เริ่มสร้างวารสารใหม่ที่เป็น Gold OA พร้อมกับการเกิดขึ้นของ SciHub ในปีเดียวกัน ปี 2016 UK เริ่มประกาศ REF 2021 Open Access Policy ปี 2017 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี boycott สำนักพิมพ์ Elsevier และในปี 2018 กลุ่ม Europe ประกาศนโยบาย Coalition S / Plan S

ในปีนี้ 2019 สำนักพิมพ์ Wiley และ SpringerLink ทำข้อตกลงกับ Project DEAL ของเยอรมนี และปีหน้า 2020 สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ทะยอยออกวารสารใหม่ในรูปแบบ Gold OA และเริ่มออก Business Model ใหม่ๆ เพื่อจัดการกับวารสารดั้งเดิมที่เป็น Hybrid OA อาทิ Publish & Read (PAR) Model – the costs are based on a calculated publishing volume และ Read & Publish (RAP) Model – the costs are based on the subscription fee for reading เป็นต้น

เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ของวงจร Scholarly Communication … ระบบการตีพิมพ์ผลงานวิจัยแบบพลิกโฉม อย่างแน่นอน – Stay tuned !

Screen Shot 2562-10-12 at 21.06.33.png

One thought on “20 ปีของวิวัฒนาการวารสาร Open Access

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s