กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คืออะไร

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมโครงการ “การอบรมกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4” ซึ่งงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น วิทยากรคือ ท่านตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ท่านเตรียมสไลด์ให้มากมาย และสอนสนุกมาก อธิบายโดยยกคดีที่เกิดขึ้นจริงเป็น case… Read more กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คืออะไร

การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

20 ส.ค. 58 — Day 5 วันสุดท้ายของการเข้าร่วมฟังการบรรยาย Twilight Program (18:00-20:00 น.) ในชุด “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จัดโดย วช. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ Central World อ่านบันทึกการถอดบทเรียนการวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งก่อนๆ… Read more การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

การตรวจสอบข้อมููลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

19 ส.ค. 58 — Day 4 ของการเข้าร่วมฟังการบรรยาย Twilight Program (18:00-20:00 น.) ในชุด “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จัดโดย วช. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ Central World สำหรับวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อมููลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ”… Read more การตรวจสอบข้อมููลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

18 ส.ค. 58 — Day 3 ของการเข้าร่วมฟังการบรรยาย Twilight Program (18:00-20:00 น.) ในชุด “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จัดโดย วช. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ Central World สำหรับวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ”… Read more เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 2 ของการเข้าฟังบรรยาย Twilight Program (ภาคค่ำ 18:00-20:00 น.) ในชุดการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ทาง วช. จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ Central World วันนี้ คนฟังแน่นขนัดเต็มห้องบรรยาย… Read more แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ได้มีโอกาสไปฟังบรรยายของ รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นการอบรมภาคค่ำ Twilight Program ในงาน Thailand Research Expo 2015 ของ วช.… Read more การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ

ADLI และ SIPOC คืออะไร ?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ระบบงาน (work system) ทั้งระบบขององค์กร และกระบวนการทำงาน (work process) ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบภายในระบบงานนั้น ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ? ผู้รู้ด้านการประกันคุณภาพ เขาแนะนำให้ใช้ A-D-L-I และ S-I-P-O-C มาจับ … แล้วทั้งสองคำนี้… Read more ADLI และ SIPOC คืออะไร ?

วันขึ้นปีใหม่ ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากธรรมทาน

บันทึกนี้ เขียนขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่ ตลอดปีที่ผ่านมา ได้แสวงหาและศึกษาธรรมะมาหลายแห่ง คิดว่าได้เกร็ดความรู้มาบ้าง จึงอยากจะนำประสบการณ์มาเผยแพร่เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ถือว่าเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2558 นี้นะคะ สำหรับทุกท่านที่สนใจในธรรม ไปฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ฟังที่ไหนก็ได้ แต่ต้องถูกจริต และไปมาสะดวก ที่เคยไปมาแล้ว มีดังนี้ค่ะ… Read more วันขึ้นปีใหม่ ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากธรรมทาน

ขั้นตอนการพัฒนาต้นทุนทางธรรม (Dhamma Capital)

อ่านหนังสือ ต้นทุนที่เรียกว่า “ธรรม” ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แล้วเอามาสรุปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเราเอง — ดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนา “ต้นทุนทางธรรม”  1. รักษาศีล เพื่อให้ใจสงบ ถ้าศีลขาดก็ไม่เป็นไร ตั้งใจรักษาใหม่ไปเรื่อยๆ ถ้าใจเราซื่อตรงต่อศีลต่อธรรม ธรรมจะเข้ามาสู่ใจเรา 2. ทำในรูปแบบ เพื่อให้จิตมีกำลัง มีแรงสำหรับใช้เจริญสติในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยวันละ… Read more ขั้นตอนการพัฒนาต้นทุนทางธรรม (Dhamma Capital)

self-learning และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีโอกาสฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง How to help students learn &  using social media in medical education  จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์… Read more self-learning และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน