ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย ทางด้าน Library and Information Science

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย ทางด้าน Library and Information Science (LIS) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคนี้ .. ตอนนี้มีความคึกคักมาก เกิดขึ้นหลายแห่งเลย เช่น

โฆษณา