Work from Home, Learn@Home

บันทึกไว้ว่า กลางเดือนมีนาคม 2563 ท่ามกลางวิกฤติสถานการณ์  COVID-19 ระบาดหนัก ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก … บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการเรียนและการทำงาน จาก Face-to-face มาเป็นระบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ที่เรียกกันว่า  Work from Home (ทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าที่ทำงาน) และ  Learn@Home (เรียนที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติได้จริง

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบริการด้านไอที ไว้ที่เว็บไซต์ Mahidol Univesity IT-Portal https://it-portal.mahidol.ac.th/

Screen Shot 2563-03-15 at 23.12.14

Work from Home / Learn@Home

 • ใช้ LINE  และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้แก่  LINE Chat, LINE Group Chat, Live, Video Call, Group Voice Call
 • ใช้ Facebook และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Group, Facebook Messenger และสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Facebook Social Learning
 • ใช้ Microsoft Office 365 https://login.microsoftonline.com ในการทำงานต่าง ๆ  ร่วมกันบน Cloud ด้วยโปรแกรม
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Powerpoint
  • Microsoft Teams (ใช้ในการประชุม ใช้แทน Skype for Business)
  • Microsoft Power BI
  • Microsoft Sharepoint
  • Microsoft OneDrive
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft OneNote
  • Microsoft Class Notebook
  • Microsoft Sway
  • Microsoft Form

Screen Shot 2563-03-16 at 21.07.54

 • ใช้ Google G-Suite for Education ในการทำงานร่วมกัน ด้วยโปรแกรม
  • Goole Drive เป็นพื้นที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์เอกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน
  • Goole Forms ใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามหรือข้อสอบออนไลน์ พร้อมตรวจและให้คะแนน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก https://youtu.be/u_zisReVayo
  • Google Docs ใช้จัดทำเอกสาร ซึ่งสามารถพิมพ์ด้วยเสียงพูด (voice typing) ได้ด้วย สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก https://youtu.be/QaLGKWetJBY
  • Google Voice
  • Google Slides
  • Google Sites
  • Google Sheets
  • Google Hangouts
  • Google Meet  (ใช้ในการประชุมแทน Google Hangouts)
  • Google Chat
  • Google Classroom
  • Google Assignment
  • Gmail ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Screen Shot 2563-03-16 at 21.25.49

 • การประชุมทางไกล สื่อสารในองค์กร ทำงานเป็นทีมร่วมกัน หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Conferencing, Collaboration  / LMS, Virtual Classroom)
 • เครื่องมือทำวิดีโอ (Video Recording & Live Streaming) 
  • OBS (Open Broadcaster)
  • Loom
  • AZ Screen Recorder
  • Echo 360 Universal Capture
  • Youtube Channel
  • Facebook Live

เกร็ดความรู้จากการไปร่วมงาน TK Forum 2020

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสไปร่วมงาน TK Forum 2020 ซึ่งเป็นงานประจำปีของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) หรือชื่อเดิมคือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิทซอย 31 หัวข้อที่จัดขึ้นในปีนี้ คือ Finland Library and Education in the Age of Disruption

วิทยากรจากประเทศฟินแลนด์ ที่มาบรรยาย ได้แก่ คุณแอนนา คอร์ปิ (Anna Korpi) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถานทูตฟินแลนด์ประจำสิงคโปร์ มาเล่าถึงนโยบายด้านการศึกษาและบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ และคุณยาน่า เตือร์นิ (Jaana Tyrni)  ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนเมืองเอสโป (Espoo City Library) มาเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจนทำให้ห้องสมุดได้รับรางวัล Library of the Year 2019 จากเทศกาลหนังสือกรุงลอนดอน และในปีเดียวกัน หอสมุดกลางแห่งเมืองเฮลซิงกิ ที่มีชื่อว่า โอดิ (Oodi Helsinki Central Library) ห้องสมุดประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศฟินแลนด์ จากการเป็นเมืองขึ้นของรัสเซีย ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปี 2019  จากสหพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) อีกด้วย

เอกสารประกอบทั้งหมดในงาน สามารถ Download ได้ที่ http://tkforum.tkpark.or.th/download/

TK2

TK3

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นและมืดสลัว เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรป แก้ไขความยากจนโดยการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ด้วยการศึกษา กลายมาเป็นประเทศที่การศึกษาดีและประชาชนมีความสุขที่สุดในโลก แถมยังมีประธานาธิบดีเป็นคนรุ่นใหม่ อายุน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย ประชากรมีเพียงแค่ 5.5 ล้านคน แต่สถิติการยืมหนังสือปีละ 85 กว่าล้านเล่ม กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมลงทุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถึงปีละ 320 ล้านยูโร จำนวนห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศมี 720 แห่ง มีรถเคลื่อนที่ Mobile  Library (Book Bus) อีก 135 คัน วิ่งไปตามเมืองต่าง ๆ 295 แห่งทั่วประเทศ  ข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีหนังสือเด็กมากถึง 32% ของหนังสือทั้งหมด และถูกยืมมากถึง 46%  ของหนังสือทั้งหมดที่ได้รับการยืม

มีประโยคสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของห้องสมุดฟินแลนด์ คือ “Library is part of the Finnish ideal of sivistys and democracy.” ซึ่งคำว่า ซีวิสตุส (sivistys) เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง เกินกว่าจะแปลด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพียงคำเดียว อาจมีความหมายว่า Respecting Learning, Thinking, Knowing, Education, Culture, Compassion, Open-mindedness นั่นคือ ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและอุดมคติของชาวฟินแลนด์ในเรื่องของประชาธิปไตย ห้องสมุดจะเปิดให้บริการฟรีสำหรับทุกคน เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันและต่อเนื่องตลอดชีวิต ห้องสมุดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Reliable Information) และเป็นผู้ปกป้องการพูดและแสดงออกอย่างเสรี (Freedom of Expression and Speech) สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญของประเทศฟินแลนด์

สำหรับเหตุผลว่าทำไม ห้องสมุดประชาชนแห่งเมืองเอสโป (Espoo City Library) จึงได้รับรางวัลห้องสมุดแห่งปี Library of the Year 2019 สามารถรับชมจากวิดีโอคลิปนี้ได้ค่ะ

TK Park มีหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แจกฟรีภายในงานด้วยคนละ 1 เล่ม (มีรายชื่อหนังสือตามเว็บไซต์ https://www.tkpark.or.th/eng/library_book/academic) ได้เลือกหยิบเล่มที่สนใจมากที่สุด คือ “อ่านเขา อ่านเรา” : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ เพื่อนำกลับมามอบให้หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไปค่ะ

Screen Shot 2563-02-18 at 20.27.43

 

 

 

 

 

 

ได้ MOOC Certificate ใบที่ 8 มาแล้ว

ว่างก็เรียน ไม่ว่างก็เรียน …

เริ่มเรียน MOOC จาก Coursera และ EdX มาตั้งแต่ปี 2555 เคยเรียนวิชาอะไรมาบ้าง หาอ่านได้จากบันทึกเก่าๆ ได้ที่นี่ค่ะ

MOOC Certificate ใบที่ 8 นี้เป็นใบที่ 7 เป็นการเรียน Coursera วิชา Research Data Management and Sharing ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ สอบผ่านด้วยคะแนน 95.2%

วิชานี้สอนโดย Helen Tibbo, Alumni Distinguished Professor, School of Information and Library Science, The University of North Carolina at Chapel Hill และ Sarah Jones, Senior Institutional Support Officer, Digital Curation Centre, The University of Edinburgh, UK

Screen Shot 2562-10-05 at 14.08.16.png

เนื้อหาวิชาที่เรียนประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย

 1. ข้อมูลวิจัยคืออะไร (What is Research Data?)
 2. ประเภทของข้อมูล (Types of Data)
 3. เมทาดาตา (Metadata)
 4. วงจรชีวิตของข้อมูลวิจัย (Research Data Life Cycle)
 5. ทำไมจึงต้องจัดการข้อมูล (Why manage data ?)
 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการข้อมูล คือใครบ้าง (Data Management Stakeholders)
 7. การบริหารจัดการข้อมูล ตลอดวงจร (Data Management across the research life cycle)
 8. แผนการบริหารจัดการข้อมูลคืออะไร (What is data management plan (DMP) ?)
 9. ความต้องการของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย (Funding agency requirements)
 10. เนื้อหาสาระที่อยู่ในแผนบริหารจัดการข้อมูล (Data management plan content)
 11. เครื่องมือช่วยในการวางแผนบริหารจัดการข้อมูล (Data management planning tools)
 12. การบริหารจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำวิจัย (Good file management in research)
 13. การตั้งชื่อไฟล์ รุ่นของไฟล์ที่สร้างขึ้น (File naming / versioning)
 14. การจัดโครงสร้างของข้อมูล (Organizing data)
 15. ประเภทของไฟล์ (File formats)
 16. การแปลงข้อมูล (Data transformations)
 17. การจัดเอกสารข้อมูลให้เป็นระบบ (Documentation)
 18. การอ้างอิงข้อมูล (Data citations)
 19. การจัดเก็บ การเข้ารหัส และการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย (Storage / Backup / Data security / Encription)
 20. ประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูล (Benefits of sharing)
 21. ข้อเสียของการแบ่งปันข้อมูล (Challenges (drawbacks) to sharing)
 22. การปกป้องความลับของข้อมูล (Protecting confidentially)
 23. ทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเจ้าของข้อมูล (Intellectual property and data ownership)
 24. ทำไมจึงต้องเก็บรักษาข้อมูล (Why archive data ?)
 25. ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Authenticity and integrity) เพื่อความยั่งยืน
 26. มาตรฐานการสงวนรักษาข้อมูล (Data curation standards)

สำนักพิมพ์ Wiley กับนโยบายการเปิดเสรี (Open Access)

วันที่  5-6 กันยายน 2562  ผู้เขียนได้รับเชิญไปร่วมการประชุม Wiley APAC Library Advisory Board (LAB) Meeting 2019 ที่สำนักงาน Wiley Singapore (Floor 7  Fusionopolis Walk, Solaris, South Tower) โดยมีผู้บริหารหอสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน จาก NTU, NUS, SMU ประเทศสิงคโปร์ HKUST ฮ่องกง NCTU ไต้หวัน Keio U ญี่ปุ่น U Tasmania และ Western Australia ออสเตรเลีย ITT อินเดีย Ateneo de Manila ฟิลิปปินส์ U Brawijaya อินโดนีเชีย และ Mahidol U ประเทศไทย  โดยมี  Janette Burke ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัย Tasmania  ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ LAB

wiley

การประชุมมีลักษณะเป็นการระดมความคิดเห็นแบบ round table discussion ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Vision and Plan with Open Access in your country, Digital Literacy & Current issues in your library เป็นต้น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การที่สำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (ก่อตั้งบริษัทในปี 1807) กำลังปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ disruption ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการ Scholarly Communication โดยการ focus ที่ customer need และ turn จาก traditional subscription ไปสู่ open access ดัวยวิสัยทัศน์ใหม่ นั่นคือ  “Lead in Open access by combining agile strategies with respect for different positions”

ข้อคำถามซึ่งเป็นประเด็นในการระดมความคิดเห็น มีดังนี้

Open Access in Your institution and Country

Strategies & Policies

 1. What is the strategic direction towards OA publishing from your institution’s leaders and how engaged are your researchers (both nationally and at your respective institutions)?
 2. To what extent do you think that policies on OA publishing can be aligned across your respective country? What would need to happen for any such alignment?
 3. What other players in the system do you think librarians need to help make any scholarly communications strategy successful ?

Practical role of the library

 1. What role does your library play in the publishing process? What role could the library play, and does this change in a more open access publishing world?
 2. In agreements of the future, rank the following elements of importance:
  1. Access to read all published content (subscription and OA)
  2. Archival rights
  3. Text and data mining rights and services
  4. Gold OA publishing services
  5. Early version article deposit services
 3. What do you think are the supporting features your library requires in order to continue to deliver a valuable service to scholarly researchers?

ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ถึงสถานการณ์ Open Access ของแต่ละมหาวิทยาลัย ข้อดีและข้อเสียของ Open Access และบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุน Open Access ทั้งนี้ สำนักพิมพ์ Wiley มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Full Gold OA โดยเป็นสำนักพิมพ์แรกที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยของประเทศเยอรมนี ตามโครงการ Projekt DEAL เพื่อสนับสนุน Plan S และ OA2020 Initiatives  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 (ตามมาด้วยสำนักพิมพ์ SpringerNature เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562) อย่างไรก็ตาม Projekt DEAL ยังคงไม่สามารถเจรจากับสำนักพิมพ์  Elsevier ได้สำเร็จ ขณะนี้สถาบันการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี ทะยอยยกเลิกการบอกรับวารสารของสำนักพิมพ์ Elsevier นักวิจัยที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ร่วมลงนามสนับสนุนการ boycott ดังกล่าว และยกเลิกการส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารเหล่านั้นด้วยเช่นกัน นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการสำนักพิมพ์ระดับโลกเลยทีเดียว

กรณีศึกษาประเทศเยอรมนี นับเป็นตัวอย่างที่ดี ของการมี Open Access Policy นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management: RDM)  และแผนบริหารจัดการข้อมูลวิจัย  (Data Management Plan: DMP) ทั้งในระดับสถาบันและระดับประเทศ ที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ที่ https://www.lepublikateur.de/2019/01/16/pay-to-publish-open-access-deal-wiley-agreement/

 

 

บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี นิติกรเชี่ยวชาญ  และอาจารย์อรณัฏฐา สบายรูป นิติกรปฏิบัติการ จากกองกฎหมาย กรมสรรพากร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นปัญหาคาใจห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ต้องจัดซื้อหรือบอกรับหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งที่บอกรับโดยตรงกับบริษัทหรือสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และบอกรับผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษี และภาษีเงินได้นิติบุคคล การบรรยายครั้งนี้ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งบรรณารักษ์ห้องสมุดและผู้รับผิดชอบงานด้านคลังและพัสดุ จาก ม.มหิดล จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.รามคำแหง ม.ศิลปากร ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้แทนจากสำนักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) หรือ สกอ. เดิม รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายฐานข้อมูล จำนวน 3 บริษัท เข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 ท่าน

Screen Shot 2562-09-04 at 10.36.32.png

ประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการบรรยายครั้งนี้ สรุปได้ตามลำดับ ดังนี้ค่ะ

Screen Shot 2562-09-04 at 10.41.50.png

ข้อกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพากร เรียกว่า ” ประมวลรัษฎากร ” เริ่มตั้งแต่ “บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481” ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนมาถึงปัจจุบัน สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/272.0.html และคลิกที่หัวข้อ “อ้างอิง”

ให้ดูใน หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 มาตรา 77 ไปจนถึง ส่วนที่ 14 มาตรา 90 ที่กล่าวถึง คำนิยามของศัพท์ต่าง ๆ  ความรับผิดในการเสียภาษี (Tax Point) ฐานภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ร้อยละ 10,  ร้อยละ 7, ร้อยละ  0) ภาษีขาย ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม ใบกำกับภาษี การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 77/1 คำนิยาม มีรายละเอียดที่ควรศึกษา ได้แก่ คำว่า

 • ม. 77/1 (5) ” ผู้ประกอบการ ” = บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
 • ม. 77/1 (6) ” ผู้ประกอบการจดทะเบียน ” = ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ม. 77/1 (7)  ” ตัวแทน ” = บุคคลซึ่งทำสัญญาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้า หาลูกค้า หรือทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทนผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
 • ม. 77/1 (8) ” ขาย ” = จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่
 • ม. 77/1 (9) ” สินค้า ”  =ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า
 • ม. 77/1 (10) “บริการ ” = การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่ว่าประการใดๆ
 • ม. 77/1 (11) ” ผู้นำเข้า ” = ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนำเข้า

ส่วนที่ 1 มาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1) การ “ขายสินค้า” หรือ “การให้บริการ” โดยผู้ประกอบการ

(2) “การนำเข้า” สินค้าโดยผู้นำเข้า

การให้บริการในราชอาณาจักร ให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร
การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

ส่วนที่ 2  ความรับผิดในการเสียภาษี มาตรา 78 

Tax Point คือ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้า ให้ความรับผิดเกิดขึ้น เมื่อส่งมอบสินค้า หรือโอนกรรมสิทธิ์สินค้าก่อนการส่งมอบ หรือได้รับชำระราคาสินค้าบางส่วนก่อนการส่งมอบ หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนการส่งมอบ ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

การให้บริการ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ ได้รับชำระราคาค่าบริการ  หรือได้ออกใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

ส่วนที่ 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดูมาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ  (ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน  ซึ่งกรมสรรพากรตีความให้ครอบคลุมถึงวารสาร หนังสือ “ทุกประเภท” ที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และมีการรวมเล่มอยู่ในรูปกระดาษ  เป็น “ตำราเรียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน รวมถึง CD ที่ประกอบหนังสือ (แต่ไม่ยกเว้น CD ทั่วไป) ขอให้ดู คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 32/2538 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายตำราเรียน

Screen Shot 2562-09-04 at 18.03.48

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 มาตรา 4  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการให้บริการ ดังต่อไปนี้  “(16) การให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239

Screen Shot 2562-09-04 at 18.10.29

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2547 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (แต่ต้องยื่นเรื่องขอยกเว้นไปยังกระทรวงศึกษาธิการเป็นครั้ง ๆ ไป)

Screen Shot 2562-09-04 at 18.10.29.png

 

สรุปประเด็นสำคัญ คือ คำว่า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตำราเรียน ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อหรือบอกรับทุกประเภทแล้ว รวมทั้งครอบคลุมการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เน็ต ที่เคยเป็นรูปเล่มหรือกระดาษมาก่อน โดยขอให้พิจารณาถึงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของข้อกฎหมาย ที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐานข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการบริการห้องสมุด เช่น EndNote, Turnitin อาจไม่ได้รับการยกเว้น จากการตีความดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัย หรือทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สามารถยื่นเรื่องไปที่กรมสรรพากร เพื่อขอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้ เพื่อที่จะให้ได้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนต่อไป

 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ (วัสดุเพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อการจัดซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก)

วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) หรือสิ่งพิมพ์ (Publications)

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials, Periodicals)

 • วารสาร (Journals / Academic Journals / Scholarly Journals) มีเนื้อหาสาระความรู้ทางวิชาการ เพื่อการศึกษาและการวิจัย
 • นิตยสาร (Magazines) เกร็ดความรู้สำหรับผู้อ่านทั่วไป ไม่ลึกซึ้งทางวิชาการ หรือเพื่อการบันเทิง
 • หนังสือพิมพ์ (Newspapers) นำเสนอข่าวสารสำหรับประชาชนทั่วไป (ออกรายวันหรือรายสัปดาห์)
 • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (Annuals) มีเนื้อหาสาระความรู้ทางวิชาการ (ออกรายปี)

สิ่งพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง (Nonperiodicals)

 • หนังสือ (Books) เช่น หนังสือทั่วไป (General Books) หนังสือตำรา (Textbooks) หนังสือเฉพาะเรื่อง (Monographs) เป็นต้น
 • หนังสือชุด (Book Series, Monograph Series)

วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) หรือ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic publications) หมายเหตุ : ในกรณีที่ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อาจใช้คำว่าดิจิทัล (Digital) หรือออนไลน์ (Online) ก็ได้

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

 • วัสดุทางการศึกษาในรูปแบบแผ่นซีดี หรือดีวีดี (CD, DVD)
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)
 • นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazines)
 • หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspapers)
 • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (E-Annual Publications)

สิ่งพิมพ์ไม่ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ (Academic Databases) ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text Databases) ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

 • ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal Databases)
 • ฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine Databases)
 • ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E- Newspaper Databases)
 • ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Databases)

ฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Databases, Reference Databases) หรือฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หรือเครื่องมือช่วยการค้นคว้าทางวิชาการ (Academic Search Engines) เช่น Scopus, Web of Science, Micromedex เป็นต้น

ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (Analytic Tools) เช่น SciVal, Turnitin เป็นต้น

 

ห้องสมุด กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

บันทึกนี้ เป็นการสรุปแนวความคิดเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN 2030 Agenda โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda ซึ่งจัดทำโดยสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และอ้างอิงข้อมูลจากบทความเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต ของ รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของห้องสมุด และให้ห้องสมุดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกใบนี้ ให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความยั่งยืนตลอดไป

IFLA.JPG        SDG

เป้าหมายที่ 1: NO POVERTY: End poverty in all its forms everywhere (การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ) 

Libraries, by providing access to information and skills, help provide opportunities for
people to improve their own lives and support informed decision-making by governments, communities and others to provide services and support that reduce poverty and improve the prosperity of people everywhere.

เป้าหมายที่ 2: ZERO HUNGER: End hunger, achieve food security and improved
nutrition and promote sustainable agriculture (การขจัดความหิวโหย มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

Libraries including specialist agricultural libraries and extension services
provide access to research and data on crops, market information and
farming methods that supports resilient, productive agriculture.

เป้าหมายที่ 3: GOOD HEATLH AND WELL-BEGING : Ensure healthy lives
and promote well-being for all (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

Medical libraries, hospital libraries and other libraries are essential providers of
access to medical research that supports improved public health outcomes. Public access to health information in all libraries helps people to be better informed about their own
health and to stay healthy

เป้าหมายที่ 4: QUALITY EDUCATION: Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities
for all (การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

Libraries are at the heart of schools, universities and colleges in every country around
the world. Libraries support literacy programmes, provide a safe space for learning,
and support researchers to reuse research and data to create new knowledge.

เป้าหมายที่ 5: GENDER EQUALITY: Achieve gender equality and empower
all women and girls (ความเท่าเทียมทางเพศ ให้อำนาจแก่สตรีและเด็กหญิง)

Libraries support gender equality by providing safe meeting spaces, programmes
for women and girls on rights and health, and ICT and literacy programmes support
women to build their entrepreneurial skills.

เป้าหมายที่ 6:  CLEAN WATER AND SANITATION : Ensure access to water
and sanitation for all (การเข้าถึงการใช้น้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี)

เป้าหมายที่ 7: AFFORABLE AND CLEAN ENERGY: Ensure access to
affordable, reliable, sustainable and modern energy
for all (การเข้าถึง
พลังงานที่มั่นคงและสะอาด)

Libraries provide public access to information on water, energy usage and sanitation.
Many public and community libraries around the world are the only place where people
can get reliable access to light and electricity to read, study and apply for a job.

เป้าหมายที่ 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all (การส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)

Public access to ICT and training at libraries enables people to apply for jobs. Skilled library staff can help people with online applications, writing support materials and finding the right job.

เป้าหมายที่ 9: INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE: Built resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation (การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนและมีนวัตกรรม)

Libraries are at the heart of research and academic life. They provide access to high
speed Internet, research infrastructure and skilled professionals. In many countries,
public and educational libraries are the major or only providers of public internet access
at low or no cost, a critical means of increasing connectivity.

เป้าหมายที่ 10: REDUCED INEQUALITIES: Reduce inequality within and among
countries (การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ)

Equitable access to information, freedom of expression, freedom of association and assembly, and privacy are central to an individual’s independence. Libraries help to reduce inequality by providing safe, civic spaces open to all located in urban and rural areas across the world.

เป้าหมายที่ 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES: Make
cities inclusive, safe, resilient and sustainable (การตั้งถิ่นฐานและชุมชนที่มีความยั่งยืน)

Libraries have an essential role in safeguarding and preserving invaluable documentary
heritage, in any form, for future generations. Culture strengthens local communities and
supports inclusive and sustainable development of cities

เป้าหมายที่ 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

เป้าหมายที่ 13: CLIMATE ACTION: Take urgent action to
combat climate change and its impacts (การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ)

เป้าหมายที่ 14:  LIFE BELOW WATER: Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources (การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเล)

เป้าหมายที่ 15:  LIFE ON LAND: Sustainable manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss  (การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบก รักษาระบบนิเวศ ยับยั้งความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ)

Libraries are sustainable institutions; they share resources in the community and
internationally and ensure everyone has access to information. All libraries play
a significant role in providing access to data, research and knowledge that supports
informed research and public access to information about climate change, and a key role
in the preservation of indigenous knowledge – which includes local decision-making about fundamental aspects of life including hunting, fishing, land use, and water management.

เป้าหมายที่ 16:  PEACE AND JUSTICE STRONG INSTITUTIONS: Promote
just, peaceful and inclusive societies (การสร้างสังคมที่มีสันติสุข ยุติธรรม และมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง)

To realise access to information fully, everyone needs both access and skills to use
information effectively as outlined in the Lyon Declaration on Access to Information and
Development. 27 Libraries have the skills and resources to help governments, institutions and individuals communicate, organise, structure and use information effectively for development.

เป้าหมายที่ 17:  PARTNERSHIP FOR THE GOALS: Promote
just, peaceful and inclusive societies ( การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

Libraries provide a global network of community-based institutions ready to support national development plans locally and nationally, and a resource for improved decision-making.

report-cover-4

นอกจากนั้น สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)  ร่วมกับ Technology & Social Change Group (TASCHA), University of Washington Information School ยังได้จัดทำรายงานที่มีชือว่า DA2I (Development and Access to Information) เพื่อแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงสารสนเทศและห้องสมุดอย่างเสรี มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGFs) ได้อย่างไร สำหรับในรายงาน DA2I ปี 2017 จะเน้นการสนับสนุน SDGs 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 2 (Zero Hunger) เป้าหมายที่ 3 (Good Health and Well-being) เป้าหมายที่ 5 (Gender Equality) และเป้าหมายที่ 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)

ห้องสมุดต่าง ๆ จากทั่วโลก สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ประการได้ โดยการส่งเรื่องเล่ากิจกรรมของตนในลักษณะ  SDG Storytelling เข้ามาในเว็บไซต์  IFLA Library Map of the World เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของตนให้แก่ห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก

Capture.JPG