ทำความเข้าใจ web 3.0 – semantic web

หลังจากที่พบว่าข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตชักจะท่วมท้นจนเกินเหตุ .. คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาสนใจ semantic web (จากแนวคิดของ Tim Berners-Lee) กันอย่างจริงจัง ที่จริงคำว่า semantic แปลว่า information-rich model แต่ดูเหมือนคนจะพากันเข้าใจว่า semantic web คือเว็บที่ฉลาดๆ เข้าใจความต้องการของมนุษย์มากขึ้น .. ใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ web 3.0 อาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยคำจำกัดความอันนี้

The semantic web is an extension of the current web, but where information is stored in a machine-readable format. It should allow computers to handle information in more useful ways by processing the meanings within documents instead of simply the documents themselves. To an extent some web tools, such as tags, already tap into this philosophy.

และที่สำคัญ ต้องอ่านบทความนี้ใน New Scientist ฉบับวันที่ 2 August 2010
Google, Twitter and Facebook build the semantic web

ถ้าอยากทดลองใช้เว็บไซต์หรือ internet answer engines ที่ออกแบบมาสำหรับ semantic web โดยเฉพาะ ให้ลองใช้ metaweb และ freebase (ของ Google), powerset (ของ microsoft), trueknowledge, และ evri.com (ชื่อเดิมคือ twine) ฯลฯ ซึ่งเขียนด้วยโปรแกรมและภาษา พวก Resource Description Framework (RDF), XML, web ontology language (OWL), และ natural language processing

โฆษณา

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0

Web 1.0
Year 1993-2003
Read-only content and static HTML websites
Everyone could read, but only a few (programmers) could write web pages
Web 2.0
Year 2003-2010
User-generated content and social network
Read/Write Web
Anyone can write to the web
Web 3.0
Year 2010-
Semantic web : It’s about the meaning of data
Machines can analyze all data on the web and help us
Structured data / Personalization / Real-time communication / Mobile Internet

A place where search engines and software agents can better troll the Net and find what we’re looking for

Technologies to connect all of web 2.0 social networks so that we can access everything from everywhere

— Thanks for web 3.0 presentations from slideshare.com