นักวิชาการในวงการ Information Science

รวมรายชื่อนักวิชาการระดับแนวหน้า ในวงการ Information Science (เฉพาะในเรื่องที่เราสนใจนะ)

“Information is information, not matter or energy” — Wiener
“Information is the pattern of organization of that material, not the material itself” — Bates


[ ภาพ DIKW Hierarchy จาก http://en.wikipedia.org/wiki/DIKW ]

นักวิจัยคนดัง ของวงการ Information Science

รวมรายชื่อคนดังในวงการ Information Science เป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงถึง ในระดับแนวหน้าของโลกในปัจจุบัน

 1. Prof. Birger Hjorland
  จาก Department of Information Studies, Royal School of Library and Information Science ประเทศเดนมาร์ก ผู้เชี่ยวชาญด้าน Knowledge Organization เจ้าของทฤษฎี Hjorland’s theory of subjects and subject analysis
 2. Prof. Brenda Dervin
  จาก School of Communication, Ohio State University ผู้เชี่ยวชาญด้าน information seeking and information use เจ้าของทฤษฎี Dervin’s sense-making
 3. Prof. (Emeritus) Carol Kuhlthau
  จาก School of Communication, Information and Library Studies, Rutgers University เจ้าของทฤษฎี Information Search Process (ISP)
 4. Prof. Gary Marchionini
  จาก School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill ผู้เชี่ยวชาญด้าน human-computer interaction, information retrieval, digital libraries, information policy เป็นเจ้าของทฤษฎี Marchionini’s information seeking In Electronic Environments
 5. Prof. Peter Hernon
  จาก Graduate School of Library and Information Science, Simmons College ผู้เชี่ยวชาญด้าน government information, public policy, evaluation of library services, research methods, and academic libraries
 6. Prof. (Emeritus) Marcia J. Bates
  จาก Graduate School of Education and Information Studies, University of California, Los Angeles ผู้เชี่ยวชาญด้าน information seeking behavior เจ้าของทฤษฎี Bates’s berry picking
 7. Prof. Peter Ingwersen
  จาก Department of Information Studies, Royal School of Library and Information Science ประเทศเดนมาร์ก เจ้าของทฤษฎี cognitive information retrieval (IR) model, interactive information retrieval (IIR) model และ Ingwersen’s theory of knowledge structures
 8. Prof. (Emeritus) Tefko Saracevic
  จาก School of Communication, Information and Library Studies, Rutgers, the State University of New Jersey ผู้เชี่ยวชาญด้าน research, education and service in information science
 9. Dr. Eugene Garfield
  President and Editor-in-Chief of The Scientist/Founder and Chairman Emeritus of the Institute of Scientific Information เจ้าของทฤษฎี Citation Indexing Theory
 10. Prof. (Emeritus) Thomas D. Wilson / Tom Wilson
  จาก Department of Information Studies, University of Sheffield ผู้เชี่ยวชาญด้าน information management และ information seeking behaviour เจ้าของทฤษฎี Wilson’s information seeking / information process และเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ InformationR.net
 11. Prof. David Ellis
  จาก Department of Information Studies, Aberystwyth University ผู้เชี่ยวชาญด้าน Information and knowledge management, information needs, user studies เจ้าของทฤษฎี Ellis’s Information seeking behaviour model
 12. Prof. Nicholas J. Belkin
  จาก School of Communication, Information and Library Studies, Rutgers University ผู้เชี่ยวชาญด้าน information retrieval, information-seeking behavior เจ้าของทฤษฎี Belkin’s ASK (Anomalous States of Knowledge)
 13. Prof. Raya Fidel
  จาก The Information School, University of Washington เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน information seeking behavior, information storage and retrieval, and knowledge organization
 14. Dr. Maurice B. Line (1928-2010)
  University Librarian คนแรกของโลก ผู้ริเริ่มก่อตั้ง British Library, บรรณาธิการวารสาร Alexandria The Journal of National and International Library and Information Issues (ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2010)
 15. Prof. (Emeritus) Michael Buckland
  Co-Director of the Electronic Cultural Atlas Initiative and Emeritus Professor in the School of Information, University of California, Berkeley