เรียนปริญญาเอกทางไกลกับ มสธ.

วันที่ 16 ธ.ค.53 นี้จะเริ่มเรียนเทอมที่ 2 แล้ว สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .. ลงทะเบียนไปอีก 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ่ายค่าเทอมไป 65,000 บาท (ซึ่งใครๆก็ว่าราคาถูกที่สุดแล้ว) เดือนนี้เห็นทีคงต้องตกลงปลงใจกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เสียที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะสิบรอบแล้วมั๊ง

วันนี้เปิดตู้จดหมาย พบใบแจ้งผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนไปแล้ว 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชามิติสารสนเทศศาสตร์ และ ชุดวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ ท่านอาจารย์กรุณามาก ให้ A มา 2 ตัว ดีใจมาก เพราะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไป .. ไม่รีบเรียนเท่าไหร่ แต่ขอให้จบก่อนเกษียณล่ะกัน

ใครสนใจจะมาเรียนเป็นเพื่อนกัน ก็เชิญเลยนะคะ เหมาะสำหรับคนทำงาน แต่ต้องการ Life-Long learning http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_54/art_54.asp

Advertisements