แผนกลยุทธ์ … คืออะไรกันแน่

วันนี้ทั้งวัน ประชุมทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ปี 2555-2559 .. แต่ทำไปทำมา ชักงง ว่านั่นใช่กลยุทธ์หรือไม่ เลยกลับมาเปิดตำราเก่าๆ ฟื้นความทรงจำสมัยที่เคยอบรมหลักสูตร MU-EDP รุ่น 4 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว (สอนโดย ดร. อุทิศ ขาวเธียร… Read more แผนกลยุทธ์ … คืออะไรกันแน่

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2552 เรียนเรื่อง “การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การทำงานสำเร็จ” วิทยากร คือ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ จากคณะสังคมฯ ที่จริงเรื่องทำนองนี้ เคยได้รับการอบรมมาแล้วบ้าง เมื่อครั้งก่อนๆ [ ดูเอกสารการบรรยายได้ที่นี่ค่ะ ] แต่ก็ดีเหมือนกัน หลายสูตร… Read more การวางแผนเชิงกลยุทธ์