ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย ทางด้าน Library and Information Science

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย ทางด้าน Library and Information Science (LIS) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคนี้ .. ตอนนี้มีความคึกคักมาก เกิดขึ้นหลายแห่งเลย เช่น

Most-cited Authors ในวงการ Information Science

Most-cited Authors ในวงการ Information Science (นับเฉพาะที่ยัง active อยู่นะ ยังไม่ตายและไม่เกษียณ)

 1. Birger Hjorland
 2. Royal School of Library and Information Science, Denmark/ Department of Information Studies

 3. Prof. Brenda Dervin
 4. จาก School of Communication, Ohio State University ผู้เชี่ยวชาญด้าน information seeking and information use เจ้าของทฤษฎี Sense-making

 5. Carol Kuhlthau
 6. Rutgers University/School of Communication, Information and Library Studies

 7. Blaise Cronin
 8. Indiana University/School of Library and Information Science

 9. Peter Hernon
 10. Simmons College/Graduate School of Library and Information Science

 11. Marcia Bates
 12. UCLA/ Graduate School of Education and Information Studies

 13. Peter Ingwersen
 14. Royal School of Library and Information Science, Denmark/ Department of Information Studies

 15. F.W. Lancaster
 16. University of Illinois at Urbana-Champaign/ Graduate School of Library and Information Science

 17. Prof. (Emeritus) Tefko Saracevic
 18. จาก School of Communication, Information and Library Studies, Rutgers, the State University of New Jersey ผู้เชี่ยวชาญด้าน research, education and service in information science

 19. Eugene Garfield
 20. President and Editor-in-Chief of The Scientist/Founder and Chairman Emeritus of the Institute of Scientific Information

 21. Tom Wilson
 22. University of Sheffield/The Department of Information Studies

 23. Prof. David Ellis
 24. จาก Department of Information Studies, Aberystwyth University ผู้เชี่ยวชาญด้าน Information and knowledge management, information needs, user studies

 25. Nicholas Belkin
 26. Rutgers University/School of Communication, Information and Library Studies

 27. Christine Borgman
 28. UCLA/ Graduate School of Education and Information Studies

 29. Charles McClure
 30. Indiana University/School of Library and Information Science

 31. Amanda Spink
 32. University of Pittsburgh/School of Information Sciences

 33. Raya Fidel
 34. University of Washington/Information School

 35. Maurice Line
 36. British Library, library consultant, editor Alexandria The Journal of National and International Library and Information Issues (retired)

 37. Carol Tenopir
 38. University of Tennessee/School of Information Sciences

 39. Gary Marchionini
 40. University of North Carolina/School of Information and Library Science

 41. Michael Gorman
 42. California State University, Fresno/ Dean of Library Services at the Henry Madden Library

 43. Michael Buckland
 44. University of California, Berkeley/ Co-Director of the Electronic Cultural Atlas Initiative and Emeritus Professor in the School of Information Management and Systems

 45. Mike Thelwall
 46. University of Wolverhampton/ School of Computing and Information Technology

 47. John Budd
 48. University of Missouri/School of Information Science & Learning Technologies

 49. Walt Crawford
 50. Senior Analyst, RLG

 51. Stephen Wiberley Jr.
 52. University of Illinois Chicago/ University Library

อ้างอิง :
Blessinger, Kelly and Hrycaj Paul. (2007). “Analysis of a decade in library literature: 1994-2004”. College & Research Libraries 68: 155–169.

บทความวิจัยในสาขา LIS จำนวน 32 เรื่องที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

บทความวิจัยในสาขา Library and Information Science จำนวน 32 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (ศึกษาในช่วงปี 1994-2004)

 1. Barry, C. L. (1994). User-defined relevance criteria: An exploratory study. Journal of the American Society for Information Science, 45, 149–159.
 2. Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. Online Review, 13, 407–424.
 3. Belkin,N. J., Oddy, R.N., & Brooks, H.M. (1982). Ask for information retrieval.1: Background and theory. Journal of Documentation, 38, 61–71.
 4. Borgman, C. L. (1986). Why are online catalogs hard to use: Lessons learned from information-retrieval studies. Journal of the American Society for Information Science, 37, 387–400.
 5. Buckland, M.K. (1991). Information as thing. Journal of the Americal Society of Information Science, 42, 351–360.
 6. Dervin, B., & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology, 21, 3–33.
 7. Ellis, D. (1989). A behavioural approach to information retrieval system design. Journal of Documentation, 45, 171–212.
 8. Ellis, D., Cox, D. & Hall, K. (1993). A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. Journal of Documentation, 49, 356–369.
 9. Fidel, R., Davies, R. K., Douglass, M. H., Holder, J. K., Hopkins, C. J., Kushner, E. J.…Toney, C.D. (1999). A visit to the information mall: Web searching behavior of high school students. Journal of the American Society for Information Science, 50, 24–37
 10. Harter, S. P. (1992). Psychological relevance and information science. Journal of the American Society for Information Science, 43, 602–615.
 11. Hjorland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain analysis. Journal of the American Society for Information Science, 46, 400–25.
 12. Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: Elements of a cognitive IR theory, Journal of Documentation, 52, 3–50.
 13. Ingwersen, P. (1998). The calculation of Web impact factors. Journal of Documentation, 54, 236–243.
 14. Jansen, B. J., Spink, A., & Saracevic, T. (2000). Real life, real users, and real needs: A study and analysis of user queries on the Web. Information Processing & Management, 36, 207–227.
 15. Kuhlthau, C. C. (1988). Developing a model of the library search process: Cognitive and affective aspects. RQ, 28, 232–242.
 16. Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: Information seeking from the users perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42, 361–371.
 17. Kuhlthau, C. C. (1993). A principle of uncertainty for informationseeking. Journal of Documentation, 49, 339–355.
 18. Larson, R. R. (1991). The decline of subject searching: Long-term trends and patterns of index use in an online catalog. Journal of the American Society for Information Science, 42, 197–215.
 19. Lawrence, S. & Giles C.L. (1999). Accessibility of information on the Web. Nature, 400, 107–109.
 20. Leckie, G. J., Pettigrew, K. E., & Sylvain, C. (1996). Modeling the information seeking of professionals: A general model derived from research on engineers, health care professionals, and lawyers. Library Quarterly, 66(2), 161–93.
 21. MacRoberts, M. H., & MacRoberts, B. R. (1989). Problems of citation analysis: A critical review. Journal of the American Society for Information Science, 40, 342–349.
 22. Marchionini, G. (1989). Information-seeking strategies of novices using a full-text electronic encyclopedia. Journal of the American Society for Information Science, 40, 54–66.
 23. Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College & Research Libraries, 47, 160–165.
 24. Orr, R. H. (1973). Measuring the goodness of library services: General framework for considering quantitative measures. Journal of Documentation, 29, 315–332.
 25. Saracevic, T. (1975). Relevance: Review of and a framework for thinking on notion in information-science. Journal of the American Society for Information Science, 26, 321–43.
 26. Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of way of life. Library & Information Science Research, 17, 259–294.
 27. Solomon, P. (1993). Children’s information-retrieval behavior: A case analysis of an OPAC. Journal of the American Society for Information Science, 44, 245–264.
 28. Star, S.L., & Griesemer, J.R. (1989). Institutional ecology, translations and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. Social Studies of Science, 19, 387–420.
 29. Stone, S. (1982). Humanities scholars: Information needs and uses. Journal of Documentation, 38, 292–313.
 30. Taylor, R. S. (1968). Question negotiation and information seeking in libraries. College & Research Libraries, 29, 178–94.
 31. Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 37, 3–15.
 32. Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 55, 249–270.

อ้างอิง:
Blessinger, Kelly and Hrycaj Paul. (2010). “Highly cited articles in library and information science: An analysis of content and authorship trends”. Library & Information Science Research 32: 156–162.