ได้ MOOC Certificate ใบที่ 8 มาแล้ว

ว่างก็เรียน ไม่ว่างก็เรียน …

เริ่มเรียน MOOC จาก Coursera และ EdX มาตั้งแต่ปี 2555 เคยเรียนวิชาอะไรมาบ้าง หาอ่านได้จากบันทึกเก่าๆ ได้ที่นี่ค่ะ

MOOC Certificate ใบที่ 8 นี้เป็นใบที่ 7 เป็นการเรียน Coursera วิชา Research Data Management and Sharing ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ สอบผ่านด้วยคะแนน 95.2%

วิชานี้สอนโดย Helen Tibbo, Alumni Distinguished Professor, School of Information and Library Science, The University of North Carolina at Chapel Hill และ Sarah Jones, Senior Institutional Support Officer, Digital Curation Centre, The University of Edinburgh, UK

Screen Shot 2562-10-05 at 14.08.16.png

เนื้อหาวิชาที่เรียนประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย

 1. ข้อมูลวิจัยคืออะไร (What is Research Data?)
 2. ประเภทของข้อมูล (Types of Data)
 3. เมทาดาตา (Metadata)
 4. วงจรชีวิตของข้อมูลวิจัย (Research Data Life Cycle)
 5. ทำไมจึงต้องจัดการข้อมูล (Why manage data ?)
 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการข้อมูล คือใครบ้าง (Data Management Stakeholders)
 7. การบริหารจัดการข้อมูล ตลอดวงจร (Data Management across the research life cycle)
 8. แผนการบริหารจัดการข้อมูลคืออะไร (What is data management plan (DMP) ?)
 9. ความต้องการของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย (Funding agency requirements)
 10. เนื้อหาสาระที่อยู่ในแผนบริหารจัดการข้อมูล (Data management plan content)
 11. เครื่องมือช่วยในการวางแผนบริหารจัดการข้อมูล (Data management planning tools)
 12. การบริหารจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำวิจัย (Good file management in research)
 13. การตั้งชื่อไฟล์ รุ่นของไฟล์ที่สร้างขึ้น (File naming / versioning)
 14. การจัดโครงสร้างของข้อมูล (Organizing data)
 15. ประเภทของไฟล์ (File formats)
 16. การแปลงข้อมูล (Data transformations)
 17. การจัดเอกสารข้อมูลให้เป็นระบบ (Documentation)
 18. การอ้างอิงข้อมูล (Data citations)
 19. การจัดเก็บ การเข้ารหัส และการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย (Storage / Backup / Data security / Encription)
 20. ประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูล (Benefits of sharing)
 21. ข้อเสียของการแบ่งปันข้อมูล (Challenges (drawbacks) to sharing)
 22. การปกป้องความลับของข้อมูล (Protecting confidentially)
 23. ทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเจ้าของข้อมูล (Intellectual property and data ownership)
 24. ทำไมจึงต้องเก็บรักษาข้อมูล (Why archive data ?)
 25. ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Authenticity and integrity) เพื่อความยั่งยืน
 26. มาตรฐานการสงวนรักษาข้อมูล (Data curation standards)

ได้ MOOC Certificate ใบที่ 6 มาแล้ว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ในที่สุดก็เรียนสำเร็จ และสอบผ่าน ได้ประกาศนียบัตรวิชา Business Model Canvas: A Tool for Entrepreneurs and Innovators (Project-Centered Course) ของมหาวิทยาลัย University System of Georgia (ครูผู้สอน: Dan Stotz & David Kirkland, M.S.)

สอบผ่านด้วยคะแนน Grade Achieved: 97.1%

กว่าจะได้มาจะต้องใช้เวลาฟังบรรยาย 4 ชั่วโมง และทำงานกลุ่ม active project work อีก 10 ชั่วโมง

Screen Shot 2560-07-11 at 8.29.50 PM.png

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

ได้ MOOC Certificates มา 5 ใบแล้ว

ได้ MOOC Certificates มา 5 ใบแล้ว

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 : กลับมาเขียนบล็อกอีกครั้งหลังจากห่างเหินไปนาน 6 เดือน เพราะย้ายที่ทำงาน วันนี้ฤกษ์ดี มีความภาคภูมิใจในความเพียรพยายามของตนเอง ที่อดทนเรียน MOOC วิชาที่ไม่คุ้นเคย ไม่เคยเรียนมาก่อน นั่นคือ วิชาการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship) ไม่คิดว่าจะสอบผ่าน แต่ในที่สุดก็ผ่าน คะแนนออกมาไม่ดีนัก คงต้องพยายามต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ เป็นช่วงที่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศพากันโศกเศร้า แสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  ตุลาคม 2559) จึงขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลว่า จะปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน ในเรื่องของวิริยะ หรือความเพียร (Perseverance)  ขอบันทึกไว้ว่า เมื่อวานนี้ ได้รับประกาศนียบัตร การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านระะบบ MOOC วิชา Entrepreneurial Opportunities: making ideas fly เป็น MOOC ใบที่ 5   โดยหาเวลาว่างจากการทำงาน (ที่หาไม่ค่อยจะได้) ลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี และคิดว่าจะเรียนต่อไป

นี่เป็นภาพประกาศนียบัตรทั้ง 5 ใบที่ได้รับค่ะ เผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง Life-long Learning ให้ใครได้บ้าง

 

screen-shot-2559-10-21-at-11-40-37-pmscreen-shot-2559-10-22-at-9-28-08-am

 

screen-shot-2559-10-22-at-9-38-14-amscreen-shot-2559-10-22-at-9-29-19-amscreen-shot-2559-10-22-at-9-29-01-am