โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

18 มิ.ย. 2552

วันพรุ่งนี้ ทีมผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งเรียนจบหลักสูตร (อันยาวนาน) แล้ว จะออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC)

… หลังดูงาน ขากลับจะมีการแวะเที่ยวแถวจังหวัดนครสวรรค์ด้วย อาทิ พระจุฬามณีเจดีย์ที่วัดคีรีวงศ์ อุทยานสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม แม่น้ำสองสี (ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกัน) บึงบอระเพ็ด ฯลฯ

ถ้ากลับมาแล้ว ได้ความอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะ