เทคนิค Visualization

เสาร์ที่ 15 ส.ค. 52

วันอังคารที่จะถึงนี้ ตัวแทนจากบริษัท Elsevier ประจำประเทศสิงคโปร์จะมาขอพบ และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus กับงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นึกได้ว่า เมื่อเดือนที่แล้วก็มาคนหนึ่ง … มาสาธิต product ใหม่ของ Elsevier ที่มีชื่อว่า SciVal Spotlight ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2552 นี้เอง เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตาม Research Performance ขององค์กร … โดยอาศัยข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Scopus เป็นพื้นฐาน … เหมาะสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ให้ทุนสนับสนุน-ส่งเสริมนักวิจัยในสาขาต่างๆ หรือเปรียบเทียบข้อมูลด้านการวิจัยกับองค์กรอื่นๆที่เป็นคู่แข่ง

ดูแล้วน่าตื่นเต้นดี เพราะใช้เทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมในแวดวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข และประชากรศึกษา นั่นคือ เทคนิค Visualization ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหวไปมาตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Motion Chart) แบบ 4 มิติ วิธีนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพ จินตนาการ หรือนึกตาม และทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุด

บรรดาโปรแกรมทำ Visualization ที่ดังมากๆ ตอนนี้ เห็นจะเป็นโปรแกรม Trendanalyzer ของ Gapminder ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2007 Google ได้ซื้อ Trendanalyzer (ทั้งโปรแกรม และตัวคนพัฒนาโปรแกรม) ไปทำ Google Visualization API ในรูปแบบ Flash-based Motion Chart และเป็น Gadget สำหรับแจกฟรีค่ะ

เทคนิค Visualization น่าตื่นเต้นอย่างไร ชมการบรรยาย (แบบพากษ์มวย) โดยศาสตราจารย์ Hans Rosling (เจ้าของ Gapminder World) เอาเองก็แล้วกัน

“200 YEARS THAT CHANGED THE WORLD”