การสร้างมหาวิทยาลัยระดับ World Class : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย UNSW

23 พฤศจิกายน 2552
Plenary Lecture ของงาน 5thQS-APPLE : Building World Class Universities : The UNSW Story บรรยายโดย Professor Fred Hilmer อธิการบดีมหาวิทยาลัย UNSW ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย University of New South Wales เป็นมหาวิทยาลัย Top-50 จากการจัดอันดับของ Times Higher Education QS World University Rangkings โดยอยู่ในอันดับที่ 47 ประจำปี 2009 อย่างไรก็ตาม การที่จะเป็น World Class University ไม่ได้เป็นเพราะได้รับการจัดอันดับ หรืออันดับที่ได้รับนั้น ไม่ได้เป็นตัวบอกเราว่าคือมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่เป็นเพราะองค์ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 60 ปีของการก่อตั้ง ดังนี้

1. ระยะเริ่มก่อตั้ง (Genesis)
เริ่มในปี ค.ศ. 1946 ในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยนั้น เน้นการสอน Science, Technology, Industry เป็น Special focus การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามต้องการพัฒนาคนที่มีทักษะเฉพาะทาง และในขณะนั้นมหาวิทยาลัย UNSW มี Essential value คือ Accessibilty เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน ให้สามารถเรียน part time ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น full time (ตัวท่านเองหลังจากจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยซีดนีย์ มีความสนใจจะเรียนต่อด้าน Company Law, Tax แต่ในสมัยนั้นไม่มีมหาวิทยาลัยใดในออสเตรเลียที่สอนทางด้านนี้ จึงจำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่อเมริกา)

2. ระยะ 60 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย UNSW
– ปี 1950 เน้นทางด้าน Science, Technology, Engineering, Built Environment and Creative Arts
– ปี 1954 เน้นทางด้าน Humanities, Social Science
– ปี 1957 เน้นทางด้าน Commerce
– ปี 1960 เน้นทางด้าน Medicine
– ปี 1964 เน้นทางด้าน Law
– ปี 1971 เน้นทางด้าน ADFA (Australian Defence Force Academy)
– ปี 1990 เน้นทางด้าน COFA (College of Fine Arts)
จะเห็นว่ามหาวิทยาลัย UNSW ใช้วิธี focus ทำให้แม้จะมีจำนวน staff เพียงครึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย แต่สามารถขึ้นเป็นอันดับ 1 ทางด้าน Engineering, Built Environment and Creative Arts อันดับ 2 ทางด้าน Medicine, Business, Law และอันดับ 5 ทางด้าน Science, Arts, Social Science ของกลุ่ม Group of Eight ได้

ค่านิยมหลัก (Key Values) ของมหาวิทยาลัย คือ
1. Highest standards of rigour and relevance ต้องมีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะอาจารย์และนักศึกษา
2. Accessibility : attraction of highest potential เข้าถึงได้ มีทุนดึงคนเก่ง
3. Progressive / Innovative
4. Engaged university

3. มหาวิทยาลัยUNSW ในอีก 60 ปีข้างหน้า มีทางเลือก 3 ทางคือ
1. Go for Growth
2. Fundamental New Model – Research Institute Model
3. Evolve in Line with Vision and Values

นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยนี้ที่เราจะต้อง focus เพราะทุก area โดยเฉพาะ science ใช้เงินมหาศาล งบประมาณไม่พอ ดังนั้นเราจึงต้อง focus และ more focus ไม่ต้องทำทุกเรื่อง นอกจากนั้นยังเพิ่มการข้ามศาสตร์ (cross disciplinary) ด้วย

ค่านิยม (Values) มีดังนี้
– Performance based meritocracy
– Students Centred
– Innovation / Engagement
– Resourcefulness

เคล็ดลับของความสำเร็จ คือเราต้องรู้ว่ากำลังจะเดินทางไปที่ไหน วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำ แต่เป็นจุดหมายปลายทาง วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆ เรื่องนี้เปรียบเสมือนการล่องเรือ กระแสลมที่พัดมักจะเปลี่ยนทิศตลอดเวลา แต่ถึงแม้ว่าลมเปลี่ยนทิศ แต่เราก็จะไม่เปลี่ยนจุดหมายของการเดินทาง เพราะเราทุกคนทราบดีว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหน สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องเปลี่ยนวิธีการล่องเรือ เพื่อนำพาเราไปสู่จุดหมายจนได้ในที่สุด