แนะนำเครื่องมือสร้างกลุ่มคำ (Word Clouds)

กำลังเรียน Coursera วิชา Introducation to Business Analytics: Comunication with Data สัปดาห์ที่ 1 และต้องทำการบ้านในลักษณะ Peer-graded Assignment หัวข้อ การเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างกลุ่มคำ (Word Clouds) ชนิดต่าง ๆ ในแง่ของ Capabilities (ความสามารถในการทำงานของโปรแกรมและความยืดหยุ่น)  และ Ease of Use ( ความง่ายในการเรียนรู้และการใช้งาน)

การบ้านดังกล่าว ทำให้ได้มีโอกาสทดลองใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มคำ (Word Clouds) 4 ชนิด จึงขอนำมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ

WORDLE

Screen Shot 2562-10-20 at 08.35.14.png

WordClouds

Screen Shot 2562-10-20 at 08.44.03.png

TagCrowd

Screen Shot 2562-10-20 at 08.26.06.png

WordItOut

Screen Shot 2562-10-20 at 08.38.59.png